BJC rokdarbnieču panākumi konkursā

Krāslavas novada jaunie, radošie mākslinieki no Latgales kultūrvēsturiskā novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās”,

 

kas 8.maijā noslēdzās Līvānos,  atgriezās ar 4 laureātu diplomiem - stāsta Krāslavs BJC metodiķe Sanita Kumpiņa.

Apsveicam Kalniešu pamatskolas rokdarbu pulciņa „Čaklās rokas” audzēkni Jolantu Konstantinoviču par iegūto II pakāpes dilpomu un viņas skolotāju Ludmilu Suhanovu, Krāslavas bērnu un jauniešu centra dekoratīvo sveču liešanas pulciņa audzēkni Eviju Geku par iegūto I pakāpes dilpomu un viņas skolotāju Žannu Garbrēderi, aušanas pulciņa „Zirneklīši” radošās meitenes Gabrielu Malahovsku, Patrīciju Sjadro, Lāsmu Kumpiņu, Mārīti Dzenīti, Aleksandru Mihailovu, Eviju Medzjutu, Loretu Makņu, Evelīnu Kristu Sitniku, Jolantu Markeviču, Dinu Ivenkovu, Lauru Mežiņu  par iegūtajiem I un III pakāpes dilpomiem un viņu skolotāju Ainu Gubu.   

 
 Visi ir vizuāli plastiskās mākslas darbi. Trīs no tiem, kas ir ieguvuši I un II pakāpes dilpomus, Rīgā šī gada rudenī tiks eksponēti Latvijas 95.gadadienai veltītā izstādē, tādējādi veicinot katra skolēna personīgo ieguldījumu svētku norisē.
Ja šogad pulciņos iesaistītie audzēkņi, risinot konkursa tēmu „Kur saulīte rotājās”, pētīja saules zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu tautas etnogrāfijā un iegūtās atziņas realizēja oriģinālos darbos, tad nākošajā  2013./14. mācību gadā tiek uzsākta gatavošanās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam-izstādei „Trejdeviņas saules lec”, kas sekmēs audzēkņu līdzdalību un personīgo ieguldījumu „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” pasākumos 2014.gadā un atzīmētu Latvijas prezidentūru ES padomē 2015.gadā.

Šī konkursa ietvaros audzēkņi un skolotāji tiks aicināti pētīt Eiropas tautu sauli, tādā veidā sekmējot skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās apziņas veidošanos, ielūkojoties citu tautu vēsturiskajā un kultūras mantojumā.