Godalgots Krāslavas BJC foto pulciņa audzēknes darbs

Jau 48.gadu nelielā Čehijas pilsētiņā Lidicē tiek organizēts Starptautisks bērnu mākslas konkurss – izstāde „LIDICE “. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu un, atsaucoties šim aicinājumam, konkursam “Lidice 2020” tika piedāvāta tēma “AINAVA”.

"Kaijas"

Izvērtēšanai uz Rīgu februāra mēnesī tika iesūtīts liels darbu skaits no visiem Latvijas novadiem - zīmējumi, gleznojumi, veidojumi, divdimensiju un trīsdimensiju darbi, foto, filmas/animācija.

No Krāslavas Bērnu un jauniešu centra - deviņi audzēkņu darbi. No lielā skaita tika atlasīti 230 darbi, kuri pārstāvēs Latviju  Čehijā. Starp tiem Krāslavas BJC foto pulciņa “Kadrs” audzēknes Madaras  Ērikas Daņiļevičas divi darbi,  pulciņa skolotājs Anatols Kauškalis. 

Konkursam  Čehijā tika iesūtīti vairāk nekā 22 tūkstoši bērnu darbi no visas pasaules, no Latvijas -  230 darbi un  50 no tiem ir apbalvoto vidū. Pēc konkursa žūrijas  lēmuma, Latvijas bērniem ir piešķirtas 7 medaļas un 43 goda raksti.

Ar goda rakstu ir apbalvots Krāslavas BJC foto pulciņa “Kadrs” audzēknes Madaras Ērikas Daņiļevičas darbs “Kaijas”.

 

Apsveicam Madaru Ēriku un skolotāju Anatolu !

 

Godalgoto autoru darbus var apskatīt mājas lapā: https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/exhibits/europe/26/

 

Aina Guba,  Krāslavas BJC,

vizuālas un vizuali plastiskās mākslas jomas

 koordinatore Krāslavas novadā