IERAKSTĀM SEVI SVĒTKOS JEB RŪTOJ KRUOSLOVĀ

2020.gads tuvojas beigām, gads, kad bija jānotiek XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk tekstā Svētki). Krāslavas novads sevi jau vairākus gadu desmitus paaudžu paaudzēs ar cieņu, pārliecību un mīlestību pret dziesmu, deju un mākslu pārstāv sevi un uzskata par neatņemami piederīgiem Svētku tradīcijai Latvijā.

Situācija šobrīd  valstī neviennozīmīga, neskaidra, skolēnu Svētki ir pārcelti uz 2021. gada vasaru. Epidemioloģiskā situācija pasliktinās, pastiprinās drošības pasākumi, līdz 2021.gada 11.janvārim izsludināta kārtējā  ārkārtējā situācija.

Bet interešu izglītības pulciņu nodarbības izglītības iestādēs līdz 18.decembrim tika īstenotas atbilstoši MK noteikumiem: attālināti, individuāli, radoši. Nostrādāja interešu izglītības skolotāju pieredze, intuīcija, prasme rast kopīgu valodu, meklēt rīkus un jaunas metodes, rast atgriezenisko saiti, motivēt…

Jā, mūzikas un deju kolektīvu, teātru mēģinājumu klātienē nav. Bet ļoti daudz ir izdarīts: apgūts Svētku tautas deju un mūsdienu deju lielkoncertu repertuārs, iestudētas mazo formu izrādes, iemācītas koru noslēguma koncerta Mežaparka estrādē dziesmas, tapuši mazo mūzikas kolektīvu priekšnesumi, izveidoti un izvērtēti vizuāli plastiskās mākslas darbi, uzmodelēti, uzšūti un noausti tērpi…

Piedāvāju fotokolāžu- pozitīvu, motivējošu un uzmundrinošu ieskatu procesā- kā mēs kopā ierakstām sevi Svētkos. Lūkojiet to te  https://youtu.be/4dkkGVViSMU. Ja svētki būs, būs citādi!

Tāpēc par citādu- fiziski veselu, garīgi stipru, tradīcijās mainīgu, darbu mīlošu un kultūrizglītību neiznīcinošu Latviju!

Lai notiek atšķirīgi, situācijai pielāgoti, riskus izvērtēti Svētki! Esam atbildīgi, elastīgi, prasmīgi un nepaliekam pusceļā, neradām sevī un citos nepabeigtības un nepadarīta darba sajūtu katrs savā atbildības jomā!

Lai droši, sirdsmīļi Ziemassvētki un jaunajā gadā rotāsim tālāk!

 

Sanita Kumpiņa, Svētku koordinatore

Krāslavas novadā un Krāslavas BJC metodiķe