Kādu uzrunā krāsas, kādu- ritms, kādu- forma, kādu- vēlme darboties attālināti