Krāslavas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu roboti

Šogad, 49. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa – izstādes Lidice 2021 tēma bija “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Organizatori ideju ņēma no vārda “robots”, kas mūsdienās ir zināms ar tā daudzām funkcijām, iespējām, kā arī  rosinājis fantāziju bērnu, jauniešu, skolotāju, vecāku prātos un devis iedvesmu radošai darbībai, veidot mākslas darbus.                                                                                                                                                                                                                                                                    

        Konkursa – izstādes  “Lidice 2021 “ Latvijas kārtas organizatori ir Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar  Rīgas interešu izglītības metodisko centru .  Janvārī kopumā vērtēšanai tika iesniegti gandrīz 1000 darbi no visas Latvijas. Pēc žūrijas komisijas lēmuma tālāk uz Čehiju tika izvirzīti 190 darbi.

            Darbojoties individuāli,  gan  attālināti,  Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs konkursam  iesniedza  sešpadsmit audzēkņu darbus. Par Latvijas kārtas laureātiem un  uz izstādi Čehiju  tika izvirzīti  seši  darbi.

Paldies par piedalīšanos:

Suvenīru pulciņa ” Mazie meistari”audzēknim Ralfam Tamanim, skolotāja Larisa Kizjalo; Kluba “Saulessvece” audzēknēm Vivitai Lavnikovičai, Margaritai un Aleksandrai Fominām, Kristiānai Stepiņai un Darjai Vladimirovai, skolotāja Žanna Garbrēdere;           Foto pulciņa “Kadrs”audzēknei Danai Sosnarei, skolotājs Anatols Kauškalis.

Sveicam laureātus!

Suvenīru pulciņa ” Mazie meistari” audzēkni  Kristīni Maļinovsku, skolotāja Larisa Kizjalo; Pulciņa “Vilna brīnumdare” audzēkni Anastasiju Skorodihinu, skolotāja Žanna Garbrēdere. Aušanas pulciņa  audzēknes  Daigu Ostrovsku un Annu Gubu skolotāja Aina Guba.            Foto pulciņa “Kadrs” audzēknes Lailu Sosnari un Ilutu Smirnovu, skolotājs Anatols Kauškalis.

 Latvijas kārtas laureātu izstāde būs apskatama līdz 11. februārim RTU Datorzinības un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 2.                                        

  Iztādes laureātu katalogu var apskatīt:

https://www.intereses.lv/wp-content/uploads/2021/02/Izstades_katalogs_2021_CD_FINAL_5.pdf

      Paldies novada domei par transportu un personīgi Jurim Škļaronokam par darbu nogādi konkursa rīkotaju rokās Rīgā.    Lai veiksmīgs  ceļojums Krāslavas BJC pulciņu audzēkņu  robotiem un Čehiju !!!

Aina Guba, Krāslavas BJC pulciņu skolotāja