Krāslavas bērnu un jauniešu centra fotopulciņa „Kadrs” audzēkņi starptautiskā mākslas konkursa Latvijas kārtas laureāti

Kopumā konkursam Rīgā tika iesniegti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādē skatāmo 167 darbu vidū ir 4 fotogrāfijas,

Elvja Pašķeviča foto

Jevgenija Antipova foto

Jevgenija Antipova foto

Elvja Pašķeviča foto

 

 

kuras tapušas Krāslavas BJC pulciņā skolotāja Anatola Kauškaļa vadībā.

Tie ir krāslaviešu 13 gadīgā Jevgenija Antipova darbi „Salūts” un „Gaismas raksti” un 15 gadīgā Elvja Pašķeviča -„Saulriets virs jūras” un „Saule.Pilsēta”.

 

 

Fotogrāfijas būs skatāmas laureātu darbu izstādē Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no šī gada 5. līdz 19.februārim.

 

Apvienoto Nāciju Organizācija 2015.gadu pasludinājusi par Gaismas gadu. UNESCO Čehijas Republikas Nacionālā komisija aicināja 43.Starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu „Lidice 2015” veltīt tēmai „Gaisma”. 

 

Darbus Rigā vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja  - māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu  centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.

Laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 19.februārī plkst.14.00  Rīgas Kongresu nama Mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā. 

Jau tagad sveicam Elvi, Jevgeniju un skolotāju Anatolu!

Savukārt gan puišu, gan citu pulciņa audzēkņu pēdējos fotodarbus izstādē varēs vērot arī Krāslavas BJC no 9.līdz 27. februārim.

 

 Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa