Krāslavas Bērnu un jauniešu centra LABIE DARBI oktobrī

Ar prieku un rosību iesākās jaunais mācību gads Krāslavas BJC. Gan skolotāji, gan bērni noilgojušies pēc saskarsmes, pēc darbošanās, pēc jauniem izaicinājumiem. Jau tradīcija daudzu gadu garumā Krāslavas BJC pulciņa “Meistarstiķis” un aušanas pulciņa audzēkņiem oktobri uzskatīt par labo darbu mēnesi.

Tādēļ mācību gada sākumā tika  ieplānotas  aktivitātes. Ar tādu noskaņu mēs  arī pievienojāmies  akcijai “Labo darbu nedēļa 2020”, kas notika visā Latvijā no 5.-11.oktobrim. Daudz iedvesmojošu stāstu un iespēju darīt kādu laimīgu!

Pirmā aktivitāte bija saistīta ar 1.oktobri - Senioru dienu.  

Kopā ar suvenīru pulciņa “Mazie meistari” audzēkņiem un skolotāju Larisu izgatavotavojām krāsainus konfekšu ziedus. Priecājāmies  par doto iespēju trim meitenēm kopā ar skolotāju apmeklēt un uzdāvināt pansionāta “Priedes” iemītniekiem šos darinājumus, un nodot sirsnīgus sveicienus no iesaistīto pulciņu audzēkņiem. Pateicamies pansionāta vadītājai Jeļenai un personālam par vienmēr sirsnīgo uzņemšanu un pateicības vārdiem, kurus veltāt bērniem un viņu darbam.

Otrā aktivitāte bija siltu matracīšu/spilventiņu gulēšanai šūšana Daugavpils patversmes dzīvniekiem. Sazinoties ar patversmes darbiniekiem, tika noteikts nepieciešamais izmērs un darbs varēja sākties! Ideju skices, piegrieztnes, audums, aplikācija, šūšana…. Diemžēl, sakarā ar šī brīža epidemioloģisko situāciju, to nerealizējam pilnībā.  Uzšuvām tikai 26 !   Tas nav daudz,  bet vismaz  kādam tiks tas prieks - sajust rūpes un siltumu, kas ielikts darinājumā.  Paldies SIA “NEMO” komercdaļas vadītājai Ilonai par iespēju iegādāties audumus mūsu ideju realizācijai. Spilventiņu  piegāde patversmei paliks skolotājas ziņā!

Ne paveiktā darba lielumā tas mērs ir mērojams. Tas izvirzītais mērķis ir svarīgs. Tie nav lieli darbi! 

Jāsāk ar mazumiņu, kuru darot, kļūsti  kaut nedaudz labāks, sirsnīgāks, iejūtīgāks.

 

Krāslavas BJC šūšanas un aušanas pulciņu skolotāja  Aina Guba