Krāslavas BJC pedagogu darbi skatāmi izstādē Rīgā

No 2017. gada 2. janvāra līdz 5. februārim Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā skatāma interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā

.

 

 

 

procesa un pieredzes materiālu izstādē «Manas mājas» 

 

Tajā vērojami arī Krāslavas bērnu un jauniešu centra pedagogu Ainas Gubas darbs “Grīdceliņi” (mērķauditorija - aušanas un dekoratīvi lietišķās mākslas pulciņu 8-11 gadus veci audzēkņi), Larisas Kizjalo darbi “Koka mežģīnes Krāslavā” (mērķauditorija - suvenīru pulciņa programmas 4.-5.m.g.) un “Brīnums savām rokām” (mērķauditorija - papīra plastikas pulciņa 1.m.g.), Žannas Garbrēderes divi darbi sākumskolas vecuma audzēkņiem “Manas vecmāmiņas pelmeņi” un “Sīpolu ģimene” pulciņā “Vilna Brīnumdare”, stāsta Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe.

 

Valsts izglītības satura centra mākslas projekta vadītāja Areta Raudzepa stāsta, ka 2016. gadā VISC organizēja interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. Vienlaikus, izvēloties konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē.

2016.gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes apmaiņas semināri norisinājās Limbažos, Talsos, Bauskā, Līvānos, Carnikavā un Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”. 

Izstādē “Manas mājas” apkopoti konkursa laureātu darbi. Konkursa tēma rosinājusi dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas, aicinot domāt ne tikai par māju kā arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada. Par māju kā alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.

Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu - izsekot ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos.