Mans sniega brīnums…

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs attālinātā mācību procesa laikā aicināja audzēkņus piedalīties aktivitātē “Mans sniega brīnums…” Uz šo aicinājumu atsaucās 25 bērni un jaunieši, kas ar prieku un entuziasmu ķērās meistarot dažādus sniega brīnumus. Tie bija sniegavīri, bruņurupuči, zaķi un citi sniega veidojumi. Darbā iesaistījās ne tikai paši bērni, bet arī daži vecāki un vecvecāki. Par ko visiem sirsnīgs paldies. Visi audzēkņi saņēma pateicības un saldās balvas par dalību aktivitātē.

Par radošiem darbiņiem pateicamies šādiem audzēkņiem: Kristīnei Maļinovskai, Valērijai Gončarenko, Daigai Ostrovskai, Stanislavai Abramovai, Dacei Krumpānei,, Dainai Krumpānei, Ievai Mežiņai, Laurai Mežiņai, Agnesei Vaikulei, Dagmārai Stivriņai, Janai Solovjovai, Bernadettai Podjavai, Julianai Podjavai, Kristīnei Harlovskai, Jekaterinai Cvetkovai, Kristīnei Daļeckai, Vivitai Lavnikovičai, Aleksandrai Fominai, Adrianai Žvjarei, Alīnai Grinevičai, Ņikitam Nikifirovam, Alīnai Traškovai, Ričardam Olehnovičam, Gabrielam Misjūnam, Anastasijai Bārtulei. Paldies arī viņu vecākiem un vecvecākiem par aktīvu iesaistīšanos un bērnu atbalstu.

Paldies sakām pulciņu skolotājiem , kam izdevās motivēt savu pulciņu audzēkņus iziet ārā , izkustēties un radīt brīnumus no sniega, kas izrotāja pilsētas, lauku māju pagalmus un iepriecināja ar savu klātbūtni un izskatu radus, draugus, kaimiņus un vienkārši garāmgājējus…

Pateicoties radošam darbiņam, mūsu vide, pasaule kļūst vēl baltāka un gaišāka.

Krāslavas BJC direktore Elfa Bižāne