Radīsim un rotāsim arī turpmāk

Ar skaistu, krāšņu pasākumu šī gada februārī noslēdzās  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (tupmāk tekstā Svētku) vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas  “ Radi rotājot” 1. kārtas darbu novērtēšana Krāslavas novadā. Gandrīz simts Krāslavas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu  bija iesaistīti izstādes , radošo  darbnīcu un tērpu kolekciju veidošanā. Diemžēl ārkārtas situācija valstī mainīja visu turpmāko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas Svētku programmas “Radi rotājot” pasākumu plānu.

       No marta līdz jūnijam, vairākas reizes pārcelta, 30.jūnijā  Rēzeknes ARPC ”Zeimuļs” notika Latgales novada mākslas izstādes “ Radi rotājot” 2. kārtas darbu novērtēšana.    Deviņpadsmit Krāslavas novada interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu veidotie mākslas darbi (individuālie, kopdarbi, kolektīvie) no Indras pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas |Bērnu un jauniešu centra tika nodoti Rīgas žūrijas vērtēšanai. Rezultāti ir apkopoti un pieejami arī mums.

Pateicības par dalību piešķirtas  Indras psk. skolniecei  Ilonai Ivanovai,  skolotāja Ērika  Urbanoviča un  Krāslavas BJC audzēknei Margaritai Fominai,  skolotāja Žanna Garbrēdere.

III pakāpes piešķirtas diviem  Varavīksnes vsk.  darbiem, autori Izabella Baldiņa un Vera Zinkeviča, skolotāja Vija  Plotka; Indras psk. darbam, autori Arkādijs Golubevs, Sandra un Ivita Matusevičas,  Antons Popa, skolotāja Ērika Urbanoviča;  Krāslavas BJC diviem individuālajiem darbiem, autori Karīna Bobiča un Dana Sosnāre, kā arī kolektīvajam darbam – autori Kristiāna Bebriša, Karīna Bobiča, Anastasija Pudnika, Raivis Savickis, Kristīne Maļinovska, Gabriels Misjūns, skolotāja Larisa Kizjalo.

II pakāpes piešķirtas :

Krāslavas BJC pieciem  darbiem, autori - Kristīne Daļecka, Liāna Plinta un Laura Mežiņa, skolotāja Žanna Garbrēdere; Dana Sosnāre, Ineta Marhileviča , Ričards Olehnovičs, Patrīcija Ratniece, Karīna Bobiča, Anastasija Pudnika, Raivis Savickis, skolotāja Larisa Kizjalo.

 Pieciem Varavīksnes vsk.  darbiem, kuru autori ir Alisa Andrukoviča  skolotāja Vija Plotka; Aleksandrs Vojeckis, Sandra Kostjukeviča , Anastasija Denisova, Samanta Simanoviča  un Marika Voznoviča, skolotāja Jevģēnija Sergejenko; 

I pakāpe piešķirta Krāslavas BJC audzēknei Laurai Mežinai, skolotāja Aina Guba.

 

Darbi, kuri ieguvuši I un II pakāpi ir izvirzītu uz trešo kārtu – Svētku izstādi Rīgā.

Uzaicinājumu uz  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot 2.kārtas konkursu/skati Latgalē  vēl gaida 3 tērpu kolekcijas un 4 radošās darbnīcas.

Mēs arvien esam ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem !!!!

Radošu un darbīgu mums visiem jauno mācību gadu !

 

Aina Guba,  Krāslavas BJC,

vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas

 jomas koordinatore Krāslavas novadā