Skatuves runas videokonkursā aizraujoši, emocionāli un pārliecinoši priekšnesumi

Attālinātās nodarbības interešu izglītības pulciņos: Zoom, WhatsApp saziņa, videopasākumi, konkursi…

Pielāgojoties visām epidemioloģiskās drošības prasībām, tomēr tika akceptēts, kā šī mācību gada nogalē uzrunāt un novērtēt tos skolēnus un skolotājus, kas interesējas par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, tā devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā, kam tīk bērnu un jauniešu skatuves runas kultūras un aktiermeistarības pilnveide.

Aprīļa beigās Valsts izglītības satura centrs izsludināja Skolēnu skatuves runas priekšnesumu videokonkursu (turpmāk – konkurss), kurā priekšnesumus aicināja tematiski saistīt ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas.

Konkursa 1. kārta Krāslavas novadā notika šī gada 18.-19. maijā. Iesūtītos 14 videopriekšnesumus izvērtēja pieaicinātie eksperti: Jeļena Vorošilova, teātra pulciņa vadītāja, metodiskā materiāla „Teātra pulciņš pirmskolā un sākumskolā” autore, Eduards Danovskis, Krāslavas VM muzeja speciālists, pasākumu vadītājs, Krāslavas KN amatierteātra „Smalkais stils” aktieris un Viktorija Urbanoviča, Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja, lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” koordinatore.

Dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Skanēja latviešu, krievu un latgaliešu valoda. Eksperti tāpat kā klātienē vērtēja domas atklāsmi, spilgtu priekšstatu gleznu esamību un atklāsmi klausītājam, kontaktu ar to, dikciju un artikulāciju, repertuāra atbilstību runātāja vecumam un individualitātei. Saskaņā ar komisijas vērtējumu 3 dalībnieki: Valērija Karpenko (4.kl.), Emīls Grišāns (7.kl., Krāslavas Valsts ģimnāzija) un Jurģis Jākobsons (9.kl., Indras pamatskola) ieguva Augstāko pakāpi, Kristiāns Dzalbs (4.kl., Krāslavas Valsts ģimnāzija), Antons Terehovs un Darja Petuhova (3.kl., Krāslavas Varavīksnes vidusskola) ieguva I pakāpi, Edvins Mažuta (5.kl., Krāslavas Varavīksnes vidusskola) saņēma II pakāpes diplomu.

Kā allaž organizatori (Krāslavas BJC) sagādāja veicināšanas balvas gan skolēniem, gan skolotājiem, šogad specbalvā arī novada bibliotēkas dāvinājums – grāmata par finanšu pratību.  

Paldies arī pieredzējušajiem ekspertiem par vērtējumu un atsauksmēm, ar kurām padalīšos. Lūk, Viktorijas Urbanovičas vērīgais skatījums: „Visi konkursa dalībnieki uzstājās superīgi! Valērija un Kristiāns - atraisīti un brīvi, aktieri, kaut šodien gatavi lasīt no lielās skatuves. Ļoti patika burvīgā un emocionālā  lasītāja Darja. Antons - brašs lasītājs ar apbrīnojamu humora izjūtu. Pieredzes bagātie  skaļās un skatuves runas konkursu  lasītāji/dalībnieki/uzvarētāji Jurģis un Emīls izraisa cieņu. Lielisks  uzstāšanās  potenciāls ielikts katrā no viņiem. Tie būs mūsu valsts vadītāji, diplomāti, oratori utt. Malacis un drosminieks Edvins, kurš bagātināja savas uzstāšanās pieredzi šajā konkursā. Lai viss izdodas!”
Eduards Danovskis bija kodolīgs: „Mani uzrunāja Valērija, Emīls. Jurģim ļoti veiksmīgi izvēlēta I.Ziedoņa epifānija. Bija viss: emocijas, izpildījums, prasmes, balss intonācija, sejas izteiksme…”

Savukārt Jeļena Vorošilova atzīst: „Šogad skatuves runas konkursa dalībniekiem bija īpašs pārbaudījums - dalībnieki uzstājās videokameras priekšā, bez skatītāju atbalsta, viņu uzstāšanos vēroja tikai vecāki vai pedagogs. Kopā konkursantu līmenis bija ļoti labs un, manuprāt, visiem veiksmīgi izdevās paust savu redzējumu par šī laika aktuālām tēmām. Man ir divi favorīti:
Valērijai piemīt prasme patiesi un sirsnīgi uzstāties, viņa prot izteiksmīgi  izmantot dažādas balss modulācijas un intonācijas, emocionāli attēlot  teksta ainu ne tikai runā, bet arī sejā un acīs. Varēja just, ka Valērijai pašai ļoti patīk uzstāties, viņa to dara ar baudu un degsmi, gūst gandarījumu no sava snieguma. Emīlam ļoti veiksmīgi izvēlēti teksti, kas deva dalībniekam iespēju pārliecinoši demonstrēt savu aktiermeistarību un izmantot visas savas stiprās spējas, lasījums latgaliešu valodā bija ļoti aizraujošs un emocijām bagāts.
Pateicos par iespēju baudīt jauno krāslaviešu uzstāšanos! Paldies dalībnieku vecākiem un pedagogiem par atbalstu un līdzdalību jauniešu talantu attīstībā!”

Paldies par pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšanu skolotājām: Natālijai Rusovai, Ivetai Putānei, Valentīnai Gekai, Ritai Kamolai, Ingrīdai Grišānei un Vijai Sjadro (klašu audzinātājiem, valodu skolotājiem, teātra pulciņu vadītājiem, skolu koordinatoriem) un šoreiz vislielākais paldies vecākiem par iedrošinājumu, uzticēšanos bērnam un skolotājam, par viņu radošo vēlmju un vajadzību akceptēšanu.

Uz konkursa 2. kārtu, kas notiek XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros,iesniegti sešu konkursantu video, kuru priekšnesumus līdz 7. jūnijam vērtēs Valsts izglītības satura centra vērtēšanas komisija.

Sanita Kumpiņa, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koordinatore novadā,
rāslavas BJC metodiķe