Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021

PAR IEGULDĪJUMU, PAŠAIZLIEDZĪGU VEIKUMU, LABI PAVEIKTO DARBU UN RADĪTO PRIEKU

 

1. septembra pēcpusdienā Krāslavas novada domē svinīgi tika pasniegtas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Pateicības un Atzinības citādu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu #dziediundejo2021 dalībniekiem un iesaistītajiem.

ATZINĪBAS par radošo un pašaizliedzīgo veikumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021 saņēma mūzikas jomas kolektīvu vadītāji: Jānis Greckis, Olga Grecka, Ilona Aprupe, Nadežda Tadello, Skaidrīte Gasperoviča, Rita Andrejeva, Olga Boboviča un Aija Vaičule; dejas mākslas pedagogi: Lidija Trušele, Valda Timule, Nadežda Adamoviča, Marta Andrukoviča, Inta Beikule, Rita Vaišļa un Aina Murāne; vizuāli plastiskās mākslas jomas pulciņu vadītāji: Viktors Ivanovs, Mairita Konošonoka, Ērika Urbanoviča, Vija Plotka, Jevgēnija Segejenko, Aina Guba, Larisai Kizjalo, Žanna Garbrēdere un teātra mākslas pulciņa vadītāja Vija Sjadro.

PATEICĪBAS par ieguldījumu, atbalstu un uzticēšanos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēm #dziediundejo2021 tika pasniegtas: Gunāram Upeniekam, Inesei Vorslovai, Inārai Tukišai, Lidijai Miglānei, Sanitai Kumpiņai, Regīnai Pauliņai, Irēnai Maļķevičai, Ingai Jākobsonei, Irēnai Gončarovai, Jevai Bojarčukai.

40 ATZINĪBAS svētkos iesaistītajiem kolektīviem par labi paveikto darbu un radīto prieku Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021 aizceļoja uz novada izglītības iestādēm, kur tiek īstenotas interešu izglītības programmas un darbojas kultūrizglītības kolektīvi: Dagdas vidusskolu, Krāslavas ģimnāziju, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Andrupenes pamatskolu, Indras Mākslas un mūzikas skolu, Indras pamatskolu, Krāslavas Mūzikas un mākslas skolu un Krāslavas Bērnu un jauniešu centru.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziediundejo2021 notiek no 2. jūlija un turpinās līdz 30. oktobrim. Jūlijā un augustā Svētku videostāstos ir iefilmējušies mūsdienu deju kolektīvs „Cits horizonts” no Indras un Krāslavas mūzikas kolektīvi „Ziķeri” un „Krāslaviņa”.

Šobrīd mūsu novada audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi un vides objekti skatāmi pilsētvidē Rēzeknē, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra pulciņa „Meistarstiķis” meitenes ar tērpu kolekciju 5. septembrī skolotājas Ainas Gubas vadībā piedalīsies LTV filmēšanās procesā Krāslavā, jauniešu deju kolektīvs „Raita” (vadītāja Valda Timule) gatavojas tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” koprepertuāra videofiksācijai uz VEF Kultūras pils skatuves Rīgā, kas notiks 13. septembrī.

Visi iesaistītie ar nepacietību gaidām 18. septembri – Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziediundejo2021 ATKLĀŠANAS DIENU LATVIJAS TV, kas notiks tiešraidē 5 stundu garumā visā Latvijā, lai parādītu Svētkos iesaistīto nozaru daudzveidību. VISC un Latvijas Televīzija plāno īstenot tiešraides kopprojektu „Svētki esam mēs!”.

Ikvienam dziedošā un dejojošā, muzicējošā un spēlējošā, veidojošā un gleznojošā kolektīva dalībniekam novēlu īstu mēģinājumu, patiesu darbošanās prieku! Visradošākajiem interešu izglītības pedagogiem - satikšanās un kopā būšanas prieku un gandarījumu!

Svinēsim iespēju! Lai radošs un darbīgs jaunais mācību gads! 

Sanita Kumpiņa,
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore novadā,

Krāslavas BJC metodiķe
Anatola Kauškaļa foto