Teātra pulciņa radošums, spilgtas emocijas, noskaņa…

Jau vairākus gadus Krāslavas novada bērni un jaunieši, darbojoties interešu izglītības teātra mākslas jomas pulciņos, radoši un veiksmīgi piedalījušies Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā “...un es iešu un iešu!”, ko organizē Valmieras Viestura vidusskola sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Šopavasar netradicionāli, izaicinoši, citādi, lai dalītos pieredzē un apkopotu skolēnu teātru spēju pielāgoties apstākļiem, strādājot attālināti, arī mūsu novada jaunieši piedalījās video pieteikumu “Notikums manā dzīvē” konkursā, gūstot atzinumu, vērtējumu, dalīšanos YouTube (no 150 līdz 360 skatījumiem). Video pieteikumus vērtēja Valmieras Viestura vidusskolas izveidota vērtēšanas komisija pēc vairākiem kritērijiem: mākslinieciskais vēstījums un sasniegtais rezultāts, domas atklāsme, idejas oriģinalitāte, audiovizuālais noformējums, kopiespaids, video sižeta ilgums 2 līdz 5 minūtes.

Indras pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas trīs video pieteikumi novērtēti un vēl aizvien skatāmi  https://viesturi.edu.lv/un-es-iesu-un-iesu-2/ . Arī mūsējie pārsteidza ar radošumu, emocijām, krāsām, noskaņu, spilgtiem tēliem.

Dalībnieki saņems novērtējumu un specbalvas nominācijās no Valmieras Viestura vidusskolas, kā arī no Krāslavas Bērnu un jauniešu centra (KBJC) par padarītu darbu- Atzinības, veicināšanas balvas gan jauniešiem, gan pulciņu skolotājām Vijai Sjadro un Dainai Andžānei.

Darbojoties teātra pulciņā, tiek  veicināta bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšana teātra mākslas jomā, attīstīta un pilnveidota bērnu un jauniešu runas kultūra un aktiermeistarība. Interešu izglītības pedagoga vadībā notiek bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

Arī turpmāk Krāslavas novadā ir resursi nodrošināt skolēnu teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa ietvaros.

2022. gads būs Latvijas skolu teātru festivāla gads. Spēlēsim!

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe