Vasaras radošās nodarbes Krāslavas BJC

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā no 1. līdz 19. jūnijam pēc vairāku mēnešu pārtraukuma atkal valdīja rosība un kņada. 25 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem aktīvi piedalījās vasaras radošajās nodarbēs “Nāc, rodi un radi!”.

Šogad jau 12. gadu jaunie krāslavieši vasaras brīvlaikā atraktīvu skolotāju vadībā varēja lietderīgi pavadīt laiku mūsu centrā. 

Ārkārtas situācija valstī , protams, ienesa savas korekcijas mūsu ikdienas dzīvē un ietekmēja darba organizāciju. Ievērojām  papildus drošības noteikumus,  higiēnas prasības, bet tas neietekmēja bērnu vēlēšanos darboties.

Apgleznojām akmeņus, laidām pašgatavotos pūķus gaisā, lidojošos šķīvīšus, iedziļinājāmies fotografēšanas mākslā, sportojām,  dejojām, atkārtojām ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar riteņiem un skrejriteņiem, iepazināmies ar jaunām bērnu grāmatām, apguvām orientēšanās prasmi grāfu Plāteru parka teritorijā un piedzīvojām daudz citu pozitīvu momentu. 

Bērnu atsauksmes liecina par to, ka laiks tiešām bija piepildīts ar interesantām un aizraujošām nodarbēm.

Paldies pulciņu skolotājiem: A.Gubai, L.Kizjalo, Ž.Garbrēderei, I.Dzirkalim, V.Urbanovičai, M. Andrukovičai, D. Duškinam, N.Kovaļovai, G.Jeminejam, A.Kauškalim, H.Kavinskim par radošu darbu , Krāslavas novada centrālai bibliotēkai un Krāslavas kultūras namam – par sadarbību,  audzēkņiem - par aktīvu piedalīšanos, vecākiem- par uzticību!

Gaidām visus interesentus atkal septembrī BJC pulciņos uz radošo darbošanos.

Sekojiet informācijai masu medijos!

Uz tikšanos rudenī!

 

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktore Elfa Islamgarajeva