Plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteja

Priekšēdētājs:  Aleksandrs Jevtušoks

Vietnieks: Raitis Azins

Komitejas sastāvs:  Raitis Azins, Aivars Bačkurs, Jāzeps Dobkevičs, Aleksandrs Jevtušoks, Viktorija Lene, Antons Ļaksa, Ivars Plivčs

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Vietnieks: Janīna Vanaga

Komitejas sastāvs: Jāzeps Dobkevičs, Ivars Plivčs, Armands Pudniks, Aivars Trūlis, Jānis Tukāns, Janīna Vanaga, Ēriks Zaikovskis

 

Sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteja

Priekšsēdētājs: Jānis Tukāns

Vietnieks: Ivars Plivčs

Komitejas sastāvs: Aivars Bačkurs, Aleksandrs Jevtušoks, Ivars Plivčs, Armands Pudniks, Viktors Stikuts, Jānis Tukāns, Janīna Vanaga

 

Finanšu komiteja

Priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Vietnieki: Aleksandrs Jevtušoks

Komitejas sastāvs: Raitis Azins, Aleksandrs Jevtušoks, Viktorija Lene, Antons Ļaksa, Viktors Stikuts, Aivars Trūlis, Jānis Tukāns, Gunārs Upenieks, Dmitrijs Zalbovičs