2021. gada 5. jūnija PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 5. jūnijā no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot iespēju nobalsot iepriekš:

- pirmdien, 31. maijā, no pulksten 16.00 līdz 20.00;

- ceturtdien, 3. jūnijā, no pulksten 9.00 līdz 16.00;

- piektdien, 4. jūnijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00.

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas:

Nr. 518. Krāslavas novada domē - Rīgas ielā 51, Krāslavā;

Nr. 519. Krāslavas Valsts ģimnāzijā - Raiņa ielā 25, Krāslavā;

Nr. 520. Varavīksnes vidusskolā - N. Rancāna ielā 4, Krāslavā;

Nr. 521. Pagasta pārvaldē - „Veselība”, Ezerkalnā, Krāslavas pag.;

Nr. 522. Dagdas Kultūras centrā - Alejas ielā 29, Dagdā;

Nr. 523. Andrupenes Tautas namā - Ezernieku ielā 1, Andrupenē;

Nr. 524. Andzeļu pagasta pārvaldē - “Ausekļi”, Andzeļos, Andzeļu pag.;

Nr. 525. Asūnes Tautas namā - Skolas ielā 19, Asūnē, Asūnes pag.;

Nr. 526. Pagasta pārvaldē - Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pag.;

Nr. 527. Bērziņu Tautas namā – Bērzu ielā 2, Porečje, Bērziņu pag.;

Nr. 529. Ezernieku Saietu namā –“Saietu nams”, Ezernieki, Ezernieku pag.;

Nr. 530. Pagasta pārvaldē - Ezera ielā 21, Grāveros, Grāveru pag.;

Nr. 531. Pagasta pārvaldē - Pasta ielā 2, Indrā, Indras pag.;

Nr. 532. Tautas namā - Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag.;

Nr. 533. Pagasta pārvaldē - „Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pag.;

Nr. 534. Pagasta pārvaldē - Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pag.;

Nr. 535. Kastuļinas Tautas namā - Ilzas ielā 19, Priežmalē, Kastuļinas pag.;

Nr. 536. Pagasta pārvaldē - Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pag.;

Nr. 537. Konstantinovas Tautas namā - Saules ielā 9, Konstantinovā, Konsatantinovas pag.;

Nr. 538. Ķepovas Saietu namā – “Pagastmāja”, Neikšānos, Ķepovas pag.;

Nr. 539. Saietu namā – “Jaunība”, Piedrujā, Piedrujas pag.;

Nr. 540. Tautas namā - Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pag.;

Nr. 541. Pagasta pārvaldē - Miera ielā 13, Skaistā, Skaistas pag.;

Nr. 542. Svariņu Tautas namā - Skolas ielā 13, Svarincos, Svariņu pag.;

Nr. 543. Šķaunes Tautas namā – “Tautas nams”, Šķaunē, Šķaunes pag.;

Nr. 544. Šķeltovas Tautas namā - Daugavpils ielā 7, Šķeltova, Šķeltovas pag.;

Nr. 545. Kultūras namā - Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pag.

Vairāk informācijas par Pašvaldību vēlēšanām

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook