Aicinām parakstīt ManaBalss.lv iniciatīvu

Lai nodrošinātu pašvaldības ar papildu finansējumu atkarību prevencijas programmu īstenošanai, biedrība "Esi brīvs!" uzsākusi parakstu vākšanu portālā "ManaBalss.lv" iniciatīvai "Par pietiekamu finansējumu pašvaldībām atkarību prevencijas programmu īstenošanai". Parakstus plānots savākt līdz nākamā gada pavasarim, kad tiks uzsākts darbs pie 2022.gada budžeta.

Uzskatām ka svarīgi ir iedzīvināt principu, ka nauda seko vajadzībai un pat cilvēkam, nevis tā tiek piešķirta vispārējām programmām konceptuālu mērķu piepildīšanai. Vēlamies, lai azartspēļu nodoklis un akcīzes nodoklis būtu ieskaitāmi ne tikai valsts pamatbudžetā, bet arī tās pašvaldības budžetā, kā teritorijā tiek organizēta azartspēle vai izloze, tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi. Tādējādi, novirzot pašvaldībām pietiekamu finansējumu alkohola, azartspēļu un citu atkarību prevencijas programmu īstenošanai un atkarību radīto seku novēršanai.

Mūsu piedāvātie grozījumi paredz noteikt dotācijas no iemaksātā akcīzes nodokļa alkoholam un tabakas izstrādājumiem pašvaldībām. Tāpat, ierosināts mainīt ienākumu no azartspēļu, valsts mēroga vai vietējā mēroga izložu nodokļiem sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, nosakot vai palielinot pašvaldībām novirzāmo daļu.

Aicinām Jūs atbalstīt mūsu iniciatīvu. Iniciatīva ļautu pašvaldībām veicināt un organizēt profilakses pasākumus dažādu atkarību un to risku mazināšanai, kā arī ieviest risinājumus alternatīvo brīva laika pavadīšanas veidu integrēšanai sabiedrībā.

Iniciatīvai ikviens Latvijas iedzīvotājs var pievienoties, autorizējoties un parakstot to manabalss.lv platformā: https://manabalss.lv/par-pietiekamu-finansejumu-pasvaldibam-atkaribu-prevencijas-programmu-istenosanai/show

Par biedrību

Biedrība "Esi brīvs!" ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir apvienot juridiskas un fiziskas personas sociālā, visu sabiedrību izglītojošā projektā par dažādām atkarību problēmām.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook