Domes sēde

2021.gada 2.decembrī, plkst. 13:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Krāslavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
  2. Par Krāslavas novada pašvaldības bāriņtiesas amatu un amatalgu sarakstu
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas administrēšanu ar 2022.gada 1.janvāri
  4. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatu un amatalgu sarakstos
  5. Par būvju Priežu ielā 9, Krāslavā nojaukšanu
  6. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Daugavpils autobusu parks”
Dalīties Twitter     Dalīties Facebook