Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2021.gada 14.septembrī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas:

 • par Augu aizsardzības likuma 25.panta pirmās daļas pārkāpšanu, personai tika izteikts brīdinājums;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu – zāles nenopļaušanu, personai tika uzlikts naudas sods 20 euro apmērā;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu – zāles nenopļaušanu, juridiskai personai tika izteikts brīdinājums;
 • par Ceļu satiksmes likuma 28.panta pirmās daļas 4.punkta pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 10 euro apmērā;
 • par Ceļu satiksmes likuma 71.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Ceļu satiksmes likuma 72.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Ceļu satiksmes likuma 71.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70 euro apmērā;
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48.panta ceturtās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 35 euro apmērā;
 • par Ceļu satiksmes likuma 51.panta sestās daļas 1.punkta pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Dzīvnieku aizsardzības likuma 58.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70 euro apmērā;
 • par Dzīvnieku aizsardzības likuma 6.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 10 euro apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook