Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2021.gada 6.oktobrī un 20.oktobrī notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 50 euro apmērā;
  • par Enerģētikas likuma 118.panta trešās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 50 euro apmērā;
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70 euro apmērā;
  • par Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 100,00 euro apmērā;
  • par savu dabīgo vajadzību nokārtošanu publiskā vietā uz ielas, personai tika uzlikts naudas sods 150 euro apmērā;
  • par Dzīvnieku aizsardzības likuma 58.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 70 euro apmērā;
  • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu – zāles nenopļaušanu, juridiskai personai tika uzlikts naudas sods 50 euro apmērā;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook