Kustības vēstneši iedvesmos iedzīvotājus kļūt fiziski aktīvākiem

Veselības ministrijas kampaņas „Kustinācija” ietvaros divas dienas 122 brīvprātīgie no visas Latvijas apguva jaunas iemaņas, lai kļūtu par kustības vēstnešiem. Viņu uzdevums būs turpmāk mudināt Latvijas iedzīvotājus kustēties vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā.

 

Kustības vēstneši martā, aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī organizēs bezmaksas grupu nodarbības sporta laukumos, stadionos vai parkos savās pašvaldībās, popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselīgākas sabiedrības veidošanā.

Kustības vēstneši ir cilvēki ar atbilstošu izglītību vai kvalifikāciju, piemēram, veselības sporta speciālists vai sporta skolotājs, kuri apmācībās ieguva papildu prasmes, kā pareizi izkustināt dažāda vecuma, interešu un fiziskās sagatavotības līmeņa cilvēkus. Viņi ir saņēmuši oficiālu atļauju pārstāvēt kampaņas kustību, piekrītot organizēt bezmaksas grupu nodarbības, un ir saņēmuši īpaši izstrādātus metodiskos materiālus. 
“Ja vingrojumi tiek izpildīti pareizi, tad cilvēks jebkurā vecuma posmā sāk labāk justies un līdz ar to iedvesmo arī citus sportiskām aktivitātēm,” ir pārliecināti apmācību vadītāji Viktors Lācis, Mareks Osovskis un Sandra Rozenštoka. 
Kustības vēstneši darbosies visā Latvijā, bet projekta īstenotājiem ir prieks, ka no atsevišķiem novadiem bijusi īpaši liela interese. Piemēram, no Olaines apmācībās piedalījās seši cilvēki, Ikšķiles, Rēzeknes un Cēsīm – pieci, Garkalnes, Saulkrastiem un Skrīveriem – četri cilvēki. Rezultātā būs iespēja sasniegt plašāku cilvēku loku dažādās vecuma grupās, popularizējot Kustinācijas ideju.  

Ar sabiedrības informēšanas kampaņu "Kustinācija" Veselības ministrija mēģina aktīvi iekustināt iedzīvotājus visā Latvijā, tādējādi veicinot aktīvu dzīvesveidu kā vērtību un palielinot regulāru fizisku aktivitāšu veikšanu ikdienā. 

Plašāka informācija par projektu Kustinācija sociālajos tīklos:

Facebook: https://www.facebook.com/KustiNacija/
Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/kustinacija/
Instagram: https://www.instagram.com/kusti_nacija/

 

Veselības ministrijas kampaņa “Kustinācija” tiek veikta ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook