PAZIŅOJUMS

      Krāslavas novada un Dagdas novada pašvaldību deputātu kopsapulcē ir pieņemts lēmums, kurā noteikts, ka Krāslavas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2020.gada 27.novembrim (Apvienojamo Krāslavas novada un Dagdas novada pašvaldību deputātu kopsapulces 16.11.2020. lēmums, protokols Nr.1)

    Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt darba laikā Krāslavas novada domē  (3.kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā (tālr. 65681764, 29496549).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook