Uzaicinājums dalībai

Saskaņā ar Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” apstiprināto iepirkuma plānu un pasākumu organizēšanas laika grafiku, tiek izsludināta pieteikšanās pasākumu ciklu organizēšanai “Bērnu un pusaudžu izglītošana par pubertāti, seksuāli reproduktīvo veselību un atkarībām” Krāslavas novada mācību iestādēs.

Nodarbību mērķis ir sniegt aktuālu, saprotamu un uz pierādījumiem balstītu informāciju par seksuāli reproduktīvās veselības jautājumiem atbilstoši skolēnu vecumposmam, savstarpējo attiecību veidošanu, atkarībām, kas sekmētu atbildīgu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz savu veselību.

 

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei.

Detalizēta specifikācija pielikumā. 

Pieteikšanās līdz 18.12.2020. plkst. 13.00.

 

Inta Murāne,

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook