Veselības veicināšanas pasākumi martā

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros notiks daudz un dažādi pasākumi plašam interesentu lokam gan bērniem un vecākiem, gan senioriem. Nodarbības ir bezmaksas un šobrīd praktiski visas tiks īstenotas klātienē, izņēmums ir biedrības SAA „Pieci airi” organizētās nodarbības „ZOOM” platformā pasākumu ciklā „Vitāls seniors”.

Aicinu iepazīties ar piedāvāto nodarbību grafiku pielikumā un sekot līdzi informācijai, kuru publicē šo pasākumu organizatori - kontaktinformācija, nodarbību tēmas, norises vieta, laiks.

Lai ir skaists pavasara gaidīšanas laiks un stipra veselība!

Detalizēts nodarbību grafiks ir atrodams šeit.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook