Skip to main content

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

Krāslavas novada saistošie noteikumi Nr. 2019/6 “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās”

Krāslavas novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi

Krāslavas pilsēta
Aulejas pagasts - Aulejas ciems
Indras pagasts – Indras ciems
Izvaltas pagasts – Izvaltas ciems 
Kalniešu pagasts – Kalniešu ciems
Kaplavas pagasts – Kaplavas ciems
Kombuļu pagasts – Kombuļu ciems
Krāslavas pagasts – Ezerkalna ciems 
Piedrujas pagasts – Piedrujas ciems
Robežnieku pagasts – Robežnieku ciems
Skaistas pagasts – Skaistas ciems
Ūdrīšu pagasts – Augstkalnes ciems
 

Reģistrācija iesnieguma forma *.doc | *.pdf

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma iesniegšanai dks@kraslava.lv

 

Asenizatoru reģistrs, kuri sniedz asenizācijas pakalpojumus Krāslavas novada pašvaldībā

 

Kārtas numurs

Reģistrācijas datums

Asenizatora (komersanta) nosaukums, saimnieciskās darbības  reģ.nr.

Tālrunis

1

01.06.2021.

Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde, reģ.nr.90000018478

29776934

2

26.10.2021.

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvalde, reģ.nr.90000018444

65629433

3

12.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami", reģ.nr.45903001693

29486103

65681570

4

01.04.2022.

Kooperatīvā sabiedrība "Izvalta", reģ.nr.4503008628

25911340

5

01.06.2022.

Krāslavas novada Grāveru pagasta pārvalde, reģ.nr.40900037848

26532854
601.07.2022.Krāslavas novada Kastuļinas pagasta pārvalde, reģ.nr.4090003785222014943