Krāslavas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka 14. Saeimas vēlēšanas notiek šī gada 1. oktobrī.

Lasīt vairāk

Sestdien, 2022. gada 1. oktobrī, notiks 14. Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā un ārzemēs vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā…

Lasīt vairāk

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Krāslavas novada Bērziņu pagastā no 2022.gada 20.oktobra tiek mainīts Bērziņu pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Bērziņu pagastā visi pasta…

Lasīt vairāk

Krāslavas pilsētā ielu apgaismojums tiks optimizēts atbilstoši taupības pasākumiem. No rīta ielu apgaismojums ieslēgsies plkst. 4.30. Savukārt darba dienu vakaros apgaismojums izslēgsies plkst.23.00, bet brīvdienās - plkst.24.00.

Pašvaldības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka ar 2022. gada 1. oktobri stājās spēkā „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” normas par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto…

Lasīt vairāk

Ekonomikas ministrija informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1. oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”…

Lasīt vairāk

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. Cīņa pret dezinformāciju ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas ES iestādes, tai skaitā EUROPE DIRECT…

Lasīt vairāk

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Krāslavas novada teritorijās – Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Grāveru, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Ķepovas,…

Lasīt vairāk

Informējam, ka no 2022. gada septembra SIA „Krāslavas nami” rēķinus par komunāliem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļās. Pasta nodaļās var apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem ar norādi „Svītrkods apmaksai VAS „Latvijas…

Lasīt vairāk

Noslēdzoties iepirkumam par vidējā ātruma kontroles sistēmu ieviešanu valsts ceļu tīklā un uzturēšanu turpmāko triju gadu laikā, tiesības slēgt līgumu ir ieguvusi PS Fima Group.  Uzņēmuma iesniegtā līgumcena 1 261 155,87 eiro (bez PVN) bija zemākā no…

Lasīt vairāk

2022.gada 13.septembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Jau otro gadu pēc kārtas Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar uzņēmumu “Google” bezmaksas mācību iespējas piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem un nodarbinātajiem,  kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot mūsdienu darba tirgū pieprasītās…

Lasīt vairāk

No 13. līdz 18. septembrim  Zemessardzes 35. kājnieku bataljons aktīvi iesaistīsies militāro mācību “Namejs 2022” rudens posmā.

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju bataljons savā atbildības teritorijā organizēs esošo pašvaldību Civilās aizsardzības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu „Krāslavas novada Gada cilvēks” nominācijās „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (2 nominācijas) un „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem…

Lasīt vairāk

No 2022. gada 8. novembra līdz 8. decembrim notiks pieteikšanās pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī ir septītā projektu kārta ar Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu 6,36 miljoni eiro…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

7. un 8. septembrī laika posmā no plkst. 8.00 līdz 20.00 Aizsardzības ministrija sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem – SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „BITE Latvija”, SIA „Tele2” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu mācību laikā veiks…

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.1010 (protokols Nr.13), no 2022. gada 1. oktobra siltumapgādes pakalpojuma tarifs par piegadāto siltumenerģiju būs 121,09 EUR/MWh (bez PVN).

Ar cieņu,
SIA “Dagdas komunālā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada bāriņtiesa vēlas darīt Jums zināmu, ka no 2022. gada 1. septembra bāriņtiesas juridiskā un faktiskā adrese būs Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk