2022.gada 29.septembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā 26).

Lasīt vairāk

2022.gada 13.septembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu „Krāslavas novada Gada cilvēks” nominācijās „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (2 nominācijas) un „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Robežnieku pagasta pārvalde aicina ieinteresētus Pretendentrrs iesniegt сеnu piedāvājumus tirgus izpētei “Siltumskaitītāju piegāde un uzstādīšana” (Id. Nr. KNRPP TI 2022/3).

Detalizēta specifikācija pielikumā.

Lasīt vairāk

Juriskonsulta darba pienākumi:

  • sniegt atzinumus par pašvaldības darbības atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • izstrādāt tiesību aktu un juridisko dokumentu projektus;
  • pārstāvēt pašvaldības intereses tiesās, kā arī citās tiesību…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2022.gada 25.augustā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2022.gada 1.jūlijā un 29.jūlijā notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 17 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā uz 10 (desmit) gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022.gada 27.septembrim izteikt viedokļus,…

Lasīt vairāk

2022.gada 8.jūnijā un 21.jūnijā notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 11  administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2022.gada 28.jūlijā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Jaundomes muižā, Ezernieku pagasts, Krāslavas novads).

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz „Latvijas valsts karoga likuma”  7. panta trešo daļu, par godu Krāslavas Pilsētas svētkiem, noteikt, ka 2022. gada 16. jūlijā Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu, organizāciju ēkām un…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2022.gada 7.jūlijā, plkst. 16:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Krāslavas novada vēlēšanu komisija noteikusi (04.07.2022. rīkojums Nr. 2) pieteikšanās laiku Krāslavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 14. Saeimas vēlēšanās.

Pieteikšanās termiņš: no 2022. gada 14. jūlija līdz 2022. gada 4. augustam.

Komi…

Lasīt vairāk