Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros aktīvāka Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC RVT) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa „Aktīvisti”…

Lasīt vairāk

No 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590).

Projektu konkurss attiecas uz biedrības…

Lasīt vairāk

Piektdien, 23. septembrī Augšdaugavas novada kultūras centrs “Vārpa” kļūs par rosīgu platformu Viedokļu festivālam “Es varu”. Tā mērķis ir pulcināt aktīvākos nevalstisko organizāciju biedrus, lauku iedzīvotājus, partnerību pārstāvjus, biedrus, sadarbības…

Lasīt vairāk

2022.gada augustā Krāslavas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par projekta 5.6.2.0/22/I/001 “Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada…

Lasīt vairāk

SIA “ACBR” (reģ.nr. 42403006225), pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Krāslavas novada pašvaldību, turpina ceļa “Indra – Pāternieki – Koškovci” posma pārbūves darbus, izbūvējot asfalta segumu. Pārbūves darbu izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions 2022.gada 7.septembrī rīko 3. kārtas grantu atklāto projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” informatīvo semināru. Uzņēmēji aicināti aktīvi pieteikties un izmantot iespēju biznesa ideju īstenošanai.

Eirop…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz:

  • Veselību veicinoša profilaktisko pasākumu cikla “Vecāku skola”…
Lasīt vairāk

Paplašinot kopienu sadarbības tīklu, četrās Sēlijas austrumu kopienās – Augšdaugavas novada Pašulienē un Salienā, kā arī Krāslavas novada Kaplavā un Varnavičos – tiek īstenots projekts “Derība ar savu zemi”, lai iekļautu daudznacionālās kopienas vienotas…

Lasīt vairāk

Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” uzsāk projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” realizāciju. Projekts „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!” paredz vairākas…

Lasīt vairāk

19.08.2022. notika biedrības „Pīlādzītis klubs” organizētā Veselības diena „Sāc spēlēt galda tenisu!” Krāslavas novada pašvaldības īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, ir aptaujājuši Latgales uzņēmējus un, ņemot vērā uzņēmēju sniegtās atbildes, veikuši grozījumus atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai…

Lasīt vairāk

2. augustā sākās pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros augusta mēnesī notiks  pasākumi plašam interesentu lokam un dažādām mērķa grupām.

Tiek plānotas 4 nometnes bērniem,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz 2 (divu) nometņu organizēšanu Krāslavas novada bērniem 2022. gadā.

Lasīt vairāk

Klasiskajā izlaidumu laikā, 2022. gada jūnijā, arī Krāslavas māmiņu kluba Vecāku skolā noslēdzās 2021. gada rudenī uzsāktās aktivitātes, sasniedzot iespaidīgu skaitu - apaļus simts organizētus pasākumus un vairāk nekā četrus simtus apmeklētāju.

Kovidpand…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un…

Lasīt vairāk

Biedrība “Pīlādzītis klubs”,  pateicoties Krāslavas pašvaldības finansējumam 2022.gada aktivitātēm, organizēja bezmaksas vasaras nodarbības ar logopēdu no 6. līdz 10. jūnijam 20 Krāslavas novada bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem. Nodarbību dalībnieki bija…

Lasīt vairāk

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu novada ezeros, šī gada 01.jūnijā Krāslavas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un IK “AQUALATS” pārstāvjiem veica vairāk nekā 38500 zandartu zivs…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros arī jūnija mēnesī notiks  pasākumi plašam interesentu lokam un dažādām mērķa grupām.

Jūnija mēnesī tiek plānotas…

Lasīt vairāk