Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Vadītāja Ināra Ūdre

e-pasts: inara.udre(@)kraslava(.)lv

 

Vadītājas vietniece  Marina Karaļūne

e-pasts: marina.karalune(@)kraslava(.)lv

 

Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65624185

e-pasts: dzimtsaraksti(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Vairāk informācijas >>>

Krāslavas novada pašvaldības policija

 

Adrese:  Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371-65622907

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: pasvaldibas.policija(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 9:00

_________________________

Pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina

e-pasts: peteris.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas vecākā inspektore Jūlija Galasko

e-pasts: julija.galasko(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektore Karīna Jacina

e-pasts: karina.jacina(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektors Jānis Staģis

e-pasts: janis.stagis(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas inspektors Arvīds Vedļa

e-pasts: arvids.vedla(@)kraslava(.)lv

 

pašvaldības policijas vecākā kārtībniece Gaļina Kursīte

e-pasts: galina.kursite(@)kraslava(.)lv

Krāslavas novada bāriņtiesa

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta (var pieteikties arī elektroniski, pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi barintiesa(@)kraslava(.)lv)

adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:   +371-65623319

fakss:       +371-65623319

E-pastsbarintiesa(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

          _________________________________

Ilona Bidzāne

bāriņtiesas priekšsēdētāja

adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:   +371-65623319

mob.tālr.  +371-29873625

fakss:       +371-65623319

E-pasts: ilona.bidzane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13:00 -16:00

ceturtdiena:   8:00 – 12:00

          _________________________________

Elita Bohāne

bāriņtiesas sekretāre

adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:  +371-65623319

fakss:     +371-65623319

E-pastselita.bohane(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00

piektdienās           8:00 – 13:00

_________________________________

Ināra Hmeļnicka

bāriņtiesas sekretāre

adrese: Daugavpils iela 8, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

E-pastsinara.hmelnicka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

piektdienās           8:00 – 12:00

          _________________________________

Anita Nemiro

bāriņtiesas locekle

adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis:  +371-65623319

mob.tālr. +371-26688279

E-pastsanita.nemiro(@)kraslava(.)lv

 Pieņemšanas laiks:

trešdiena:       8:00 - 12.00

ceturtdiena:  13.00 - 16.00

_________________________________

Larisa Varnase

bāriņtiesas locekle

adrese: Kalniešu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65622464

mob.tālr.+371-26387716

E-pasts: larisa.varnase(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13:00 – 16:00

ceturtdiena:    8:00 – 12:00

 

adrese: Indras pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65621398

mob.tālr.+371-26387716

E-pasts: larisa.varnase(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    8:00 – 12:00

trešdiena:    13:00 – 16:00

_________________________________

Vaira Cauņa

bāriņtiesas locekle

adrese: Ūdrīšu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65624679

mob.tālr.+371-26421243

e-pasts: vaira.cauna(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:       8:00 - 12.00

piektdiena:     8:00 – 12:00

 

adrese: Kaplavas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis:  +371-65629943

e-pastsvaira.cauna(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:     9:00 – 12:00

 ________________________________

Inta Vecele

bāriņtiesas locekle

adrese: Aulejas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65628165

mob.tālr.+371-29101686

E-pastsinta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:     8:00 - 12.00

 

adrese:  Skaistas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65623820

mob.tālr.+371-29101686

E-pastsinta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:    9:00 – 12:00

 

adrese: Krāslavas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65623319

mob.tālr.+371-29101686

E-pastsinta.vecele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    13:00 – 15:00 (Dīķu ielā 5, Krāslavā)

ceturtdiena:   9:00 – 12:00 (Dīķu ielā 5, Krāslavā)

_________________________________________________________

Marisela Jeromenoka

bāriņtiesas locekle

adrese: Robežnieku pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65629552

mob.tālr.+371-29125868

E-pastsmarisela.jeromenoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    9:00 – 12:00

trešdiena:  13:00 – 16:00

 adrese: Piedrujas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65622358

mob.tālr.: +371-29125868

E-pastsmarisela.jeromenoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

ceturtdiena:  9.00 - 12.00

_________________________________

Irēna Delvere

bāriņtiesas locekle

adrese: Izvaltas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65626550

mob.tālr.: +371-26514189

e-pastsirena.delvere(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:     9:00 – 12:00

trešdiena:  13.00 - 16.00

adrese: Kombuļu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65629053

mob.tālr.+371-26514189

e-pastsirena.delvere(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

ceturtdiena:     9:00 – 12:00

________________________________

Jānis Platacis

bāriņtiesas loceklis

adrese: Daugavpils iela 8, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

mob.tālr. +371-26697787

E-pasts: janis.platacis(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    13:00 – 17:00

piektdiena:    8:00 – 12:00

_________________________________

Liāna Vaičule

bāriņtiesas locekle

adrese: Andrupenes pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-28645624

E-pasts: liana.vaicule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    8:00 – 12:00

trešdiena:    13:00 – 16:00

adrese: Kastuļinas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-28645624

E-pasts: liana.vaicule(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    9:00 – 12:00

ceturtdiena:    13:00 – 16:00

_________________________________

Sandra Platace

bāriņtiesas locekle

adrese: Ezernieku pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29190911

E-pasts: sandra.platace(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    9:00 – 12:00

adrese: Andzeļu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29190911

E-pasts: sandra.platace(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

ceturtdiena:    13:00 – 17:00

piektdiena:    8:00 – 12:00

_________________________________

Ināra Raginska

bāriņtiesas locekle

adrese: Asūnes pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371-65681713

mob.tālr.+371-26021531

E-pasts: inara.raginska(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    9:00 – 12:00

adrese: Konstantinovas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371- 65681713

mob.tālr.+371-26021531

E-pasts: inara.raginska(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    8:00 – 12:00

adrese: Dagdas pagasts, Krāslavas novads

tālrunis: +371- 65681713

mob.tālr.+371-26021531

E-pasts: inara.raginska(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:    8:00 – 12:00 (Daugavpils ielā 8, Dagdā)

_________________________________________________________

Natālija Motiļkova

bāriņtiesas locekle

adrese: Šķeltovas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371- 65600826

mob.tālr.+371-29374446

E-pastsnatalija.motilkova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    8:30 – 12:00

trešdiena:   13:00 – 16:00

 adrese: Grāveru pagasta pārvalde, Krāslavas novads

tālrunis: +371- 65629718

mob.tālr.+371-29374446

E-pastsnatalija.motilkova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

ceturtdiena:  9.00 - 12.00

_________________________________________________________

Lūcija Kolesnikova

bāriņtiesas locekle

adrese: Šķaunes pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29130407

E-pastslucija.kolesnikova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena:    9:00 – 12:00

adrese: Bērziņu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29130407

E-pastslucija.kolesnikova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:  8.00 - 12.00

adrese: Svariņu pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29130407

E-pastslucija.kolesnikova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:    9:00 – 12:00

adrese: Ķepovas pagasta pārvalde, Krāslavas novads

mob.tālr.+371-29130407

E-pastslucija.kolesnikova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

trešdiena:  13.00 - 16.00

_________________________________________________________________________

Krāslavas pagasta pārvalde

Adrese: Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija
Tālrunis: +371-65621229
Fakss:     +371-65621226
E-pastskrpak(@)inbox(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

_________________________________________________________________________

Kaplavas pagasta pārvalde

Adrese: Kaplava, Krāslavas novads, LV-5668, Latvija
Tālrunis: +371-65629943, +37165629946             
Fakss:     +371-65629943
E-pasts: kaplava(@)kraslava(.)lv

Rakstīt uz e-adresi

_________________________________________________________________________