Gunārs Upenieks

Dzimšanas gads: 1964

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslava

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs, finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, agronoms

Pieņemšanas vieta un laiks:

katru pirmdienu Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51) no 14.00 - 17.00

Aleksandrs Jevtušoks

Dzimšanas gads: 1952

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: krievs

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "Krāslavas slimnīca", galvenais ārsts, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, domes priekšsēdētāja 1.vietnieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas un Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Medicīnas institūts, 1975., ārstniecības fakultāte

Pieņemšanas laiks un vieta:

katru pirmdienu Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, 4. kab.) 
no 14.00 - 16.00

Jānis Tukāns

Dzimšanas gads: 1963

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktors, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Daugavpils universitāte, 2000., skolu vadošie darbinieki, Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1986., matemātikas un fizikas skolotājs

Pieņemšanas laiks un vieta:

Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktora kab. (II stāvs),

otrdienās no plkst. 9.00 - 10.00 un  trešdienās no plkst. 17.00 - 18.00.

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 27526473.

Viktorija Lene

Dzimšanas gads: 1961

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latviete

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: vidējā speciālā

Darba vieta un ieņemamais amats: Krāslavas novada pašvaldība, speciālists-koordinators, Zemnieku saimniecība "Smilgas", pārvaldniece, SIA LLKC, Krāslavas novada lauku attīstības konsultante, Krāslavas novada pašvaldība, deputāte, Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas, Finanšu komitejas un Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Bulduru sovhoztehnikums, 1980, agronoms-dārzkopis

Pieņemšanas laiks un vieta:

mēneša pirmā ceturtdiena no 14.00 - 15.00

Skolas ielā 7, Krāslava

Lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 29357269

Janīna Vanaga

Dzimšanas gads: 1962

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latviete

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada Sociālais dienests, sociālā darbiniece Aulejas pagastā, Aulejas pagasta lauksaimniecības konsultante, Krāslavas novada pašvaldība, deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo un veselības attīstības lietu komitejas locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas lauksaimniecības akadēmija, 1985,  agronomija, SDSPA "Attīstība", 2004, sociālais darbinieks

Pieņemšanas laiks un vieta:

Mēneša pirmā trešdiena, plkst. 13.00-14.00, Aulejas pagasta pārvaldē

Lūgums iepriekš sazināties pa tālruni 26352336

Ēriks Zaikovskis

Dzimšanas gads: 1969

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: baltkrievs

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: labs

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Varavīksnes vidusskola, sākumklašu skolotājs, kristīgās mācības skolotājs, Krāslavas Poļu biedrība, priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Liepājas pedagoģiskais institūts, 1991, sākumklašu skolotājs

Pieņemšanas vieta un laiks:

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 26286256

Antons Ļaksa

Dzimšanas gads: 1965

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: vidējā speciālā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvalde, atbildīgais par elektrosaimniecību, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Finanšu komitejas un Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Fr.Roziņa Maltas sovhoztehnikums, 1984., tehniķis- elektromehāniķis

Pieņemšanas vieta un laiks:

Kombuļu pagasta pārvalde

trešdienās no 14.00 - 15.00

Jāzeps Dobkevičs

Dzimšanas gads: 1950

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: polis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada pašvaldība, domes deputāts, Krāslavas poļu biedrība, priekšsēdētājs, Krāslavas Romas katoļu draudze, priekšsēdētājs

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Maskavas kultūras institūts, 1981., pasākumu režisors; Daugavpils Universitāte, 2002., pedagogs un psihologs

Pieņemšanas vieta un laiks:

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 29388274

Raitis Azins

Dzimšanas gads: 1985

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīvesvieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Būvdarbu vadītājs, Daugavpils Būvniecības tehnikums, skolotājs, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Finanšu komitejas un Plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteja locelis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā Universitāte

Pieņemšanas vieta un laiks:

Dagdā, Alejas ielā 4

katra mēneša otrā otrdiena no plkst. 16.00 līdz 17.00

Lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 28327407.

 

Armands Pudniks

Dzimšanas gads: 1990

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīvesvieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas loceklis, Pārtikas un veterinārais dienests, Robežkontroles inspektors

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Daugavpils Universitāte

Pieņemšanas laiks un vieta:

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 25960309

Dmitrijs Zalbovičs

Dzimšanas gads: 1986

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Z/S "Alas" īpašnieks, Z/S "Vaicuļevas" darbinieks, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latgales transporta un sakaru tehniskā skola, Višķu Profesionālā vidusskola - lauku īpašuma apsaimniekotājs, Transporta un Sakaru institūts - vadītāja kvalifikācija transporta un biznesa loģistikā

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: teicami

Pieņemšanas laiks un vieta:

Lūgums iepriekš sazināties pa tālruni 26397137

Ivars Plivčs

Dzimšanas gads: 1972

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Izglītība: vidējā speciālā

Darba vieta un ieņemamais amats: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Latgales reģionālais centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs, Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Paula Stradiņa Rīgas 2.medicīnas skola

Pieņemšanas vieta un laiks:

Vēlams iepriekš sazināties pa tālr. 29163583

Aivars Trūlis

Dzimšanas gads: 1967

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: nav

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Izglītība: augstākā

Darba vieta un ieņemamais amats: Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas  šādas mācību iestādes: Sociālo Tehnologiju Augstskola, Latvijas Policijas Akadēmija, Dagdas vidusskola

Pieņemšanas vieta un laiks

katru ceturtdienu Krāslavā, Rīgas iela 51, 4. kab., no 9.00 - 12.00

katru pirmdienu Dagdā, Alejas ielā 4,, 1. kab., no 8.00 - 12.00

Aivars Bačkurs

Dzimšanas gads: 1997

Pilsonības valsts: Latvija

Ārvalsts pilsonība: Nav

Dzīvesvieta: Krāslavas novads

Tautība: Latvietis/latviete

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: Ļoti labi

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada pašvaldība, deputāts, Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas loceklis, Jauniešu biedrība “DAGNE”, Valdes priekšsēdētājs (Brīvprātīgiais darbs – bez atlīdzības), Dagdas novada Kultūras centrs, Kultūras pasākumu organizātors Ezernieku Saietu namā

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Dagdas vidusskola; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Pieņemšanas vieta un laiks:

Dagda, Alejas iela 11A
pirmdienās un otrdienās no plkst. 10.00-16.00 
Lūgums iepriekš sazināties pa tālr. 29693869