Publiskie interneta pieejas punkti Krāslavas novadā

 • Andrupene, Ezernieku iela 1, Andrupenes Tautas nams
 • Andrupene, Skolas iela 3, Andrupenes bibliotēka
 • Andzeļi, Ausekļi, Andzeļu bibliotēka
 • Asūne, Skolas iela 12, Asūnes bibliotēka
 • Asūne, Skolas iela 19, Asūnes Tautas nams
 • Augstkalne, Dārza un Kalna ielas
 • Auleja, Roberta Pudnika iela 10, Aulejas Tautas nams
 • Dagda, Alejas iela 11A, Dagdas jauniešu centrs,
 • Dagda, Alejas iela 29, Dagdas Tautas bibliotēka
 • Dagda, Alejas iela 29, Dagdas Tautas bibliotēka bērnu nodaļa
 • Dagda, Alejas iela 4, DPPA administrācija
 • Dagda, Alejas iela 8, DPPA tautsaimniecības nodaļa
 • Dagda, Brīvības iela 29, VSPC “Dagda”
 • Dagda, Daugavpils iela 8D, Dagdas skvērs
 • Dagda, Rīgas iela 2, Dagdas skvērs
 • Dagda, Skolas iela 6, Dagdas TIP
 • Dagdas Muiža, Jauniešu centra mītne “Parka rozes”
 • Ezerkalns, “Veselība”, pagasta pārvaldes telpas
 • Ezernieki, Pagastmāja, Ezernieku bibliotēka
 • Ezernieki, Saietu nams, Ezernieku Tautas nams
 • Grāveri, Ezeru iela 21, Grāveru bibliotēka
 • Indra, Pasta iela 2, Indras pagasta pārvalde
 • Izvalta, Saules iela 1, Izvaltas bibliotēka
 • Izvalta, Saules un Skolas ielas
 • Kalnieši, “Daugavas”, Kalniešu bibliotēka
 • Kaplava, Kaplavas iela 3, Kaplavas bibliotēka
 • Kastuļina, Ilzas iela 19, Kastuļinas bibliotēka
 • Kombuļi, Kombuļu pussaliņa
 • Kombuļi, Skolas iela 2, Kombuļu Tautas nams
 • Konstantinova, Saules iela 15, pagasta jauniešu centrs
 • Konstantinova, Saules iela 7, Konstantinovas bibliotēka
 • Krāslava, 18. novembra laukums
 • Krāslava, Aronsona iela 8, Pīlādžu ielas rotaļu laukums
 • Krāslava, Artilērijas iela 4, skeita laukums un „BTA Velozinis” trase
 • Krāslava, Dīķu iela 5, pie Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
 • Krāslava, Mazā Tirgus iela, skvērs vēsturiskajā centrā
 • Krāslava, Pils iela 2, Krāslavas TIC/Kulinārā mantojuma centrs
 • Krāslava, Pils iela 4, Krāslavas parka estrāde
 • Krāslava, Pils iela 8, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
 • Krāslava, pils parka Stadiona teritorija
 • Krāslava, Rīgas iela 26, Kultūras nama telpas
 • Krāslava, Rīgas iela 26, skvērs pie Krāslavas Kultūras nama
 • Krāslava, Rīgas iela 55, teritorija pie Krāslavas autoostas
 • Krāslava, Sv.Ludviga laukums, skvērs Baznīcas ielā
 • Neikšāni, Pagastmāja, Ķepovas bibliotēka
 • Piedruja, “Jaunība”, Piedrujas Tautas nams
 • Porečje, Bērzu iela 2, Bērziņu bibliotēka
 • Robežnieki, Jaunatnes iela 6, Robežnieku bibliotēka
 • Skaista, Miera iela 6, Skaistas bibliotēka
 • Svarinci, Dārza iela 1, Svariņu sporta zāle
 • Svarinci, Skolas iela 13, Svariņu bibliotēka
 • Šķaune, Tautas nams, Šķaunes bibliotēka
 • Šķeltova, Daugavpils iela 7, Šķeltovas bibliotēka
 • Ūdrīši, Dārza iela 2, Ūdrīšu Tautas nams
 • Varnaviči, Alejas iela 1, Varnaviču bibliotēka