Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko nekustamā īpašuma Ezerkrasti; "Ezerkrasti", Kalniešu pag.,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek…

Lasīt vairāk

No 2022. gada 17. oktobra līdz 2022. gada 17. novembrim biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 003 0342, 2.9 ha platībā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6084 001 0034, 4.0 ha platībā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisija informē, ka 2022.gada 9.septembrī ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Dārz…

Lasīt vairāk

Robežnieku pagasta pārvalde aicina ieinteresētus Pretendentrrs iesniegt сеnu piedāvājumus tirgus izpētei “Siltumskaitītāju piegāde un uzstādīšana”…

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Krāslavas rajona tiesas 2017. gada 10. jūlijā izdoto izpildu rakstu lietā
Nr.11240019713 par parāda piedziņu solidāri no Nataļjas…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions 2022.gada 7.septembrī rīko 3. kārtas grantu atklāto projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6064 004 3018, Dārzu ielā 1,…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, ir aptaujājuši Latgales uzņēmējus un, ņemot vērā…

Lasīt vairāk

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē…

Lasīt vairāk

Rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Stacijas”, Vecdome, Dagdas pag., Krāslavas novadā, ~ 200 m attālumā no Dagdas pilsētas.

Izsoli organizē…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina Latgalē dzīvojošus 16 līdz 18 gadus vecus jauniešus pieteikties motivējošā diennakts nometnē uzņēmējdarbības…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6090 006 0100 5,2ha platībā Krāslavas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0494 0,8ha platībā Krāslavas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0192 1,19ha platībā…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6086 006 0453 6,7ha platībā Krāslavas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības uz zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6001 003 0103, daļu 100 m2 platībā Vasarnieku…

Lasīt vairāk

Šī gada maija sēdē ir apstiprināts aktualizēts nolikums par Krāslavas novada pašvaldības preču zīmes „Ražots Krāslavas novadā” lietošanu. Tas ir…

Lasīt vairāk