Krāslavas novads

Apvienotā Krāslavas novada galvenie rādītāji

 

Novada nosaukums /

 

Raksturojošie rādītāji

 

Krāslavas  novads

 

Dagdas novads

 

Aglonas novads

Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas           un Šķeltovas pagasti

Krāslavas novads

(no 2021. gada jūlija)

Teritoriālo vienību skaits un struktūra

Krāslavas pilsēta un 11 pagasti

Dagdas pilsēta un             10 pagasti

4 pagasti

3 pagasti

Krāslava

Dagda

24 pagasti

Administratīvie centri

Krāslava

Dagda

Aglonas ciems

Krāslava

Teritorijas platība

(CSP dati)

1 079 km²

949 km2

393 km²

261 km²

2289 km2

Iedzīvotāju skaits

uz 01.01.2021.

(PMLP Iedzīvotāju reģistra dati)

15 132

6 903

3 291

1 589

23 624

Iedzīvotāju blīvums cilv./km²

14,00

7,30

8,40

6,10

27,4

Bezdarba līmenis uz 01.01.2021.(NVA dati)

12,10

13,20

14,30

-

x

Reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 01.01.2021. (NVA dati)

1 002

545

279

-

x

Budžeta ieņēmumi 2020.gadā,EUR                     (FM dati)

23 906 505

12 408 840

4 569 436

-

x

Budžeta izdevumi 2020.gadā,EUR                     (FM dati)

24 096 653

11 743 974

5 336 780

-

x

Izlīdzinātie ieņēmumi PFI 2020.gadā, EUR

11 309 083

5 465 506

2 508 556

-

 

x

Izlīdzinātie ieņēmumi PFI 2021.gadā, EUR, t.sk.:

10 528 145

5 061 960

2 334 172

1 132 418

x

 
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze
 

4 835 684

2 052 638

902 369

316 210

x

 
  • Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
 

537 437

343 212

148 509

80 380

x

 
  • Dotācija no PFIF
 

5 155 024

2 666 111

1283 294

735 828

x

Vērtētie ieņēmumi PFI 2021.gadā (IIN un NĪN), EUR

5 373 121

2 395 850

1 050 878

396 590

x

Izlīdzināmo vienību skaits

26 148

12 761

5 939

2 995

x

Vērtētie ieņēmumi                           uz 1 izlīdzināmo vienību

205

188

177

132

x

Iedzīvotāju skaits

uz 01.01.2020.

15 491

7 124

3 376

1 660

x

Vērtētie ieņēmumi                            uz 1 iedzīvotāju

347

336

311

239

x

Pašvaldības saistību kopējais apjoms  uz 31.03.2021.

11 459 967

2 945 307

2 820 181

-

x

Krāslavas novads sākas vietā, kur Dvina pārtop Daugavā, koka mežģīņu skautos logos spoguļojas saule un „Labrīt!” atskan daudzās valodās. Savstarpēji ietekmējoties, vietējo vidi veidojušas daudzas tautības un etniskās grupas. To atspoguļo arī Krāslavas pilsētas ģerbonis – sudraba kuģis ar pieciem airiem uz zila fona, kas simbolizē piecas pamatiedzīvotāju tautības: latviešus, krievus, baltkrievus, poļus un ebrejus. Vietējie iedzīvotāji, saviem viesiem skaidrojot ģerboņa nozīmi, mēdz vēl piebilst: “Vienā laivā esam, kopā arī airējam!”.

Krāslavas, Dagdas un 24 pagastu kultūras mantojumu pārstāv valsts aizsardzībā esoši izcili arhitektūras, mākslas, arheoloģijas, kultūras un pilsētbūvniecības pieminekļi. Kultūrainavā harmoniski iekļaujas no Plāteru dzimtas mantotais baroka stila pils komplekss un mūra baznīca, vairāku muižu ēkas un izcili parki visā novada teritorijā, kā arī dažādu konfesiju baznīcas, ceļmalu krucifiksi un 330 ezeri.

Novadnieki lepojas ar dziļāko ezeru Baltijā Drīdzi un likteņupi Daugavu, kuras tecējums Krāslavas un Daugavpils novados ir iekļauts UNESCO nacionālajā sarakstā. Galvenās tautsaimniecības nozares ir kokapstrāde, lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība. Savdabīga novada vizītkarte ir vietējo ražotāju maize, Krāslavas alus, sviests, zāļu tējas, linsēklu eļļa, medus, gurķi un tomāti, keramika, koka izstrādājumi, nobraucieni pa Daugavu un izjādes ar zirgiem.