Skip to main content

Trauksmes celšana Krāslavas novada pašvaldībā un tās iestādēs

2022. gada 4. februārī stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – Likums), kura mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, amatpersonu bezdarbību, nolaidību, pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, būvniecības drošības apdraudējumu, cilvēktiesību apdraudējumu utt. 

Nodrošinot Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu ir izstrādāti Krāslavas novada domes iekšējie noteikumi par trauksmes celšanu.

E-pasts saziņai ar Krāslavas novada pašvaldību trauksmes celšanas jautājumos: trauksme@kraslava.lv.