Privātuma politika


Instrukcijas

Kārtība kādā pašvaldība pieņem un izskata iesniegumus atvieglotajai robežas šķērsošanai

Kārtība kādā pašvaldība pieņem un izskata iesniegumus atvieglotajai robežas šķērsošanai IESNIEGUMS

Kārtība, kādā tiek piešķirts specializētā transporta pakalpojums


Saistošie noteikumi


Saistošo noteikumu projekti


Nolikumi

Krāslavas novada pašvaldības nolikums

Attīstības nodaļas nolikums

Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Krāslavas novada Sociālā dienesta nolikums

Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikums

Krāslavas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes nolikums

Krāslavas novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums

Krāslavas novada domes Administratīvās komisijas nolikums

Krāslavas novada pašvaldības domes nolikums par komandējumiem un ar tiem saistīto izdevumu segšanu

Nolikums par preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” lietošanu


Par ceļiem

Krāslavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā (no 16.aprīļa  līdz 15.oktobrim)

Lēmumprojekts par uzturēšanas klasēm uz pašvaldību ceļiem

Rīkojums par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz Krāslavas novada pašvaldības ceļiem

Lēmumprojekts par Krāslavas pašvaldības Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.

Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu A grupas autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu B grupas autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagastu C grupas autoceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada Šķeltovas pagasta ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada Kastuļinas pagasta ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada Grāveru pagasta ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ziemas sezonai 16.10.2021.-15.04.2022.

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārziņā esošo autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm 2021./2022. gada ziemas sezonai

Krāslavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 16.oktobra  līdz 15.aprīlim)


LR likumi

Par pašvaldībām
Par pašvaldību budžetiem
Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu
Pašvaldības domes deputāta statusa likums
Publisko iepirkumu likums
Administratīvās atbildības likums
Par policiju
Teritorijas attīstības plānošanas likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās
Pašvaldības domes vēlēšanu likums
Pašvaldības domes deputāta statusa likums