Sajā numurā lasiet:

Intervija ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.

Lasīt vairāk

12.novembrī notika kārtējā Krāslavas novada domes sēde.

Sēdes darba kārtība:

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome 29.10.2009. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.11, #20) pilnveidot Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas…

Lasīt vairāk

Lāčplēša dienas atceres pasākumos iedegsim svecītes un pieminēsim mūsu tautas brīvības cīņu varoņus.

Kamēr pastāvēs latviešu tauta, pastāvēs Lāčplēša diena.

Sveicam svētkos šodienas karavīrus, ......

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Intervija ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku.

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.871 "Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu un ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 4.2, 15.2. punktiem un 2. pielikumu, apstiprināt Krāslavas novada pašvaldības autoceļu sarakstu ar…

Lasīt vairāk

ir iznācis š.g. 30. oktobrī.

 

Lasīt vairāk

2009.gada 29.oktobrī plkst.14:00 notika

Krāslavas novada domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Lai tiktos ar pašvaldību vadītājiem un apspriestu kā darba praktizēšanā tiek iesaistīti bez darba un iztikas līdzekļiem palikušie sava novada ļaudis, Krāslavu apmeklēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica.

 

Lasīt vairāk

No 16.oktobra pašvaldības aģentūrā "Labiekārtošana K" darbu uzsākuši vēl 58 bezdarbnieki, kuri iesaistījušies projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.

Lasīt vairāk

P/a „Labiekārtošana K” šobrīd strādā 15 bezdarbnieku, kuri iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā «Darba prakse pašvaldībās». Viņiem darbs paredzēts līdz 15.novembrim.

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

8.oktobrī Krāslavā oficiālā vizītē ieradās Itālijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Frančesko Puččo un atašejs ekonomikas un komercjautājumos Džovanni Turturiello. F.Puččo Latvijā kā vēstnieks darbojas kopš 2007.novembra un…

Lasīt vairāk

Ar 30.septembri tika izbeigtas Krāslavas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo pagastu bāriņtiesu pilnvaras un ar š.g. 1.oktobri izveidota vienota Krāslavas novada bāriņtiesa.

Lasīt vairāk

Šajā TV ziņu raidījumā -

Lasīt vairāk

Šodien pilsētas skolās un bērnudārzos jau ir pieslēgts siltums un paredzams, ka nedēļas laikā visi daudzdzīvokļu namu iemītnieki tiks pie siltuma.

Lasīt vairāk

Sestdien, 3.oktobrī Krāslavā, tirgus laukumā Ostas ielā notika Miķeļdienas gadatirgus!

Tirgū ar rudens ražu tika aicināti ņemt dalību lauksaimnieki un tirgotāji. Miķeļdienas gadatirgū varēja iegādāties  dažādus lauku labumus, augļu koku, košumkrūmu…

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 1.oktobrī plkst.18.00 Mūzikas skolas telpās novada pensionāru biedrība organizēja pilsētas iedzīvotāju tikšanos ar novada domes amatpersonām. Uz tikšanos tika aicināti Rēzeknes ielas un teritorijai tuvāko ielu iedzīvotāji. Ņemot vērā visai…

Lasīt vairāk