Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) šogad īstenos bērnu drošības kampaņu, kuras ietvaros par elektrodrošību, gāzes drošību, ugunsdrošību un personisko drošību tiks izglītoti vairāk 5000 jaunāko…

Lasīt vairāk

Skaista, saulaina rudens diena. Pilsētas ielas vēl pārklātas ar dzeltenām kļavu lapām. Tās lasīdami, PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas audzēkņi dodas ekskursijā uz Krāslavas pamatskolu.

Lasīt vairāk

Pasākumu cikla „Gaismas svētki” Labais gariņš

NOLIKUMS

Lasīt vairāk

SKOLĒNIEM BRĪVDIENĀS piedāvā:

Heijā..! Hopsā..!

Zelta rudenim, zelta mirkļi!

Tuvojas skolēnu rudens brīvdienas!

Lasīt vairāk

Lapām svārciņi īsi,

Bet dzeltenrudi vēl turas.

Rudens pa parku klejo.

Visi skatās un brīnās -

Meža operā dejo

Lapkriša balerīnas.

(J.Osmanis)

Lasīt vairāk

“Kuries slĪpā lietŪ, mana uguns,

kuries...”

(O.VĀcietis)

No 1. līdz 8.oktobrim Krāslavas pilsētas laukumā vērojami Instalāciju konkursa-skates “Mūsu dāvana novadam” darbi.

Lasīt vairāk

28.09.2009. – 01.10.2009.

20.00 – 21.00 Krāslavas televīzijā tiek demonstrēts raidījums „Varavīksnes stunda” – labākais no skolas dzīves.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola vāc vecās ar skolu saistītās fotogrāfijas. Lūgums skolas abiturientiem un…

Lasīt vairāk

2009.gads- Krāslavas bērnu un jauniešu centra JUBILEJAS GADS. „AR CERĪBU NĀKOTNEI”,

ar tādu nosaukumu Krāslavas KN otrā stāva foajē, kur atrodas Krāslavas BJC un darbojas vairāki pulciņi, skatāma izstāde-

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome dzīves jubilejā sveic rajona izglītības pārvaldes vadītāju Lidiju Ostrovsku!

Vietā zem saules, kas ir mūsu mājas, lai darbs dara prieku, lai Daugavas ūdeņu plūdums un lakstīgalu dziesmas dod spēku izturēt visu un lai dzimta ir…

Lasīt vairāk

Ar Norvēģijas Nord-Trondelāgas Sarkanā Krusta organizācijas atbalstu Krāslavā no 2006.gada tiek organizētas bērnu nometnes.

Šogad nometnē "Esi aktīvs un piedalies!" , kura notiek Krāslavas pamatskolas telpās no 14. līdz 16.septembrim, dalību ņem 30…

Lasīt vairāk

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs Krāslavas KN telpās gaida Tevi no 2. līdz 11.septembrim katru darba dienu no plkst.13.00 līdz 16.00 !

Tu iepazīsi, kā radoši pavadīt brīvo laiku šajā mācību pusgadā šādās nodarbēs:

Lasīt vairāk

Krāslavas mākslas skola uzņem audzēkņus

2009./10.māc.gadam mācību programmā ,,Vizuāli plastiskā māksla” no 9 gadu vecuma.

Šogad skolā tiek organizētas nodarbības vizuāli plastiskajā

 

Lasīt vairāk

Krāslavas rajona Izglītības pārvalde no 2009.gada 15.jūnija līdz 30.jūnijam reģistrēja 45 skolotāju pieteikšanos mērķstipendijām no 12 skolām(Krāslavas Valsts ģimnāzija ( 10 skolotāji),Varavīksnes vidusskolas(8 skolotāji),Dagdas vidusskola(7…

Lasīt vairāk

1.septembrī plkst.12.00 pilsētas laukumā notiks svētku akcija „Es mīlu savu skolu!” Visi laipni aicināti uz šo pasākumu!

 

Lasīt vairāk