Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Lasīt vairāk

Iespēja piesaistīt finansējumu kopīgiem vides, pētniecības, transporta, uzņēmējdarbības vides veicinošiem un kultūras sadarbības projektiem ar Lietuvu

 

Lasīt vairāk

Neskatoties uz to, ka atnākusi ziema, šogad laika apstākļi īpaši labvēlīgi būvniekiem. Tamdēļ arī būvdarbi netiek apturēti , īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās,

Lasīt vairāk

2009. gada 6. novembrī notika Sorosa fonda – Latvija (SFL) konference „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Konferencē savā kopienu

Lasīt vairāk

„Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”

Lasīt vairāk

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir pabeigti bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetu renovācijas darbi, kas tiek veikti projekta

Lasīt vairāk

Joprojām ir aktuāls projektu konkurss Krāslavas rajona jauniešu organizācijām. Krāslavas rajona padome arī 2009. gadā veicina Krāslavas rajona jauniešu organizāciju darbību dažādās jomās.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome turpina īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Harmoniskā pārrobežu sadarbība

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome š.g. 2.novembrī parakstīja vienošanos par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstības projektiem Kaplavas, Kombuļu un Izvaltas ciemos.

Lasīt vairāk

2009.gada martā Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K” iesniedza projekta iesniegumu atklātajam konkursam 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros. Projekta iesniegums guva LR Vides ministrijas atbalstu un š.g. 27.oktobrī Krāslavas novada pašvaldības…

Lasīt vairāk

Patreiz tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam, projekts LLI-050 “Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā”.

Lasīt vairāk

A/S „Per Aarsleff” turpina veikt būvdarbus, saskaņā ar līgumu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Krāslavā”, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība…

Lasīt vairāk

Līdz šim lielākais apstiprinātais pārrobežu projekts Krāslavas vēsturē, kas tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Zarasu pašvaldību Lietuvā kopš šī gada februāra, ir projekts LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās…

Lasīt vairāk

27. oktobrī plkst. 10.00 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 mērķstipendiātu praktiskā konference.

Lasīt vairāk

Nekad nebijām domājuši, ka mēs – Krāslavas pamatskolas Skolēnu padomes dalībnieki - varam būt tik aktīvi un spējam paveikt tik daudz!

2008./2009.mācību gadā kļuvām nopietnāki un nolēmām, ka mums vajag papildināt Skolēnu padomes tehnisko bāzi.

Lasīt vairāk

Projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros ir izsludināts projekta logotipu konkurss Latgales skolu skolēniem. Izstrādātajam projekta logo, kas tiks izmantots projekta un informatīvajos materiālos, jāveicina projekta…

Lasīt vairāk

Ludzas krievu biedrība ”Nasliedije” sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku un Rakstnieku un publicistu starptautisko asociāciju ir uzsākuši projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” īstenošanu.

Projekta…

Lasīt vairāk

Š.g. 9.oktobrī Krāslavā notika kārtējā projekta „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC) Vadības Komitejas sēde.

Lasīt vairāk

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Lasīt vairāk

Fizisko aktivitāšu un rotaļu laukums ir vieta, kur bērni pavada savu brīvo laiku, apgūst jaunas prasmes un zināšanas svaigā gaisā, spēlējas, attīstās un atpūšas. Rotaļu un fizisko aktivitāšu laukums ir nepieciešams mūsu bērniem, tāpēc ļoti svarīgi,

Lasīt vairāk