Būvatļauja,būvprojekts akceptēsanai,
paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte

Plānoto būvdarbu veikšanas vieta

Būvniecības veids

Būves plānotā funkcija

Lēmums

Spēkā stāšanās datums

būvatļauja

Skaistas pagasts

jaunbūve

lauksaimniecības noliktava, skābbarības novietne

izdota būvatļauja

01.02.2016.

būvatļauja

Skaistas pagasts

jaunbūve

kūts un mēslu krātuve

izdota būvatļauja

01.02.2016.

būvatļauja

Kalniešu pagasts

rekonstrukcija

elektroapgāde

izdota būvatļauja

02.02.2016.

būvatļauja

Skaistas pagasts

pārbūve

ceļš

izdota būvatļauja

26.02.2016.

būvatļauja

Robežnieku pagasts

pārbūve

ceļš

izdota būvatļauja

26.02.2016.

būvatļauja

Ūdrīšu pag.

jaunbūve

pirts

izdota būvatļauja

01.04.2016.

būvatļauja

Kalniešu pagasts

jaunbūve

zivju produkcijas apstrādes ēka

izdota būvatļauja

29.03.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

pārbūve

granulu ražošanas tehnoloģija

izdota būvatļauja

07.04.2016.

būvatļauja

Krāslava

pārbūve

Krāslavas pils komplekss

izdota būvatļauja

07.04.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

pārbūve

viesu māja

izdota būvatļauja

11.04.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

jaunbūve

pirts, šķūnis, saimniecības ēka

izdota būvatļauja

11.04.2016.

būvatļauja

Krāslava

nojaukšana

sporta skola

izdota būvatļauja

12.04.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

jaunbūve

  šķūnis, tehnikas novietne

izdota būvatļauja

11.04.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

jaunbūve

dīķi

izdota būvatļauja

11.04.2016.

būvatļauja

Skaistas pagasts

pārbūve

dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām

izdota būvatļauja

14.04.2016.

būvatļauja

Kaplavas pagasts

pārbūve

elektroapgāde

izdota būvatļauja

18.04.2016.

būvatļauja

Krāslavas pag.

nojaukšana

dzīvojamā māja

izdota būvatļauja

21.04.2016.

būvatļauja

Kalniešu pagasts

jaunbūve

dzīvojamā māja

izdota būvatļauja

21.04.2016.

būvatļauja

Skaistas pagasts

jaunbūve

saimniecības ēka

izdota būvatļauja

22.04.2016.

būvatļauja

Krāslava

jaunbūve

pašapkalpošanās automazgātuve

izdota būvatļauja

22.04.2016.

būvatļauja

Krāslava

atjaunošana

daudzdzīvokļu māju caurbrauktuves un celiņi

izdota būvatļauja

09.05.2016.

būvatļauja

Krāslava

pārbūve

iela

izdota būvatļauja

12.05.2016.

būvatļauja

Krāslava

pārbūve

iela

izdota būvatļauja

23.05.2016.

būvatļauja

Krāslava

pārbūve

iela

izdota būvatļauja

26.05.2016.

būvatļauja

Ūdrīšu pag.

pārbūve

dzīvojamā māja

izdota būvatļauja

30.05.2016.

būvatļauja

Izvaltas pagasts

pārbūve

ūdensnoteka

izdota būvatļauja

02.06.2016.

būvatļauja

Krāslava

jaunbūve

pašapkalpošanās automazgātuve

izdota būvatļauja

07.06.2016.

būvatļauja

Kalniešu pagasts

jaunbūve

kafejnīca

izdota būvatļauja

20.06.2016.

būvatļauja

Kalniešu pagasts

jaunbūve

brīvdienu māja

izdota būvatļauja

22.06.2016.

būvatļauja

Krāslava

nojaukšana

viesnīca

izdota būvatļauja

04.07.2016

būvatļauja

Kaplavas pagasts

pārbūve

brīvdienu māja

izdota būvatļauja

11.07.2016.

būvatļauja

Ūdrīšu pag.

jaunbūve

dārza māja

izdota būvatļauja

12.07.2016.

būvatļauja

Izvaltas pagasts

pārbūve

ceļš

izdota būvatļauja

12.07.2016.