Krāslavas Valsts ģimnāzija

http://www.kraslavasgimnazija.lv/par_skolu/parlaments
http://kvgp.wordpress.com/

 

Krāslavas pamatskola

http://kraslavaspsk.skolam.lv/lv/skolenu_padome/403

 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

www.varaviksne.lv (Sadaļa "Skolēnu pašpārvalde")

Robežnieku pamatskola

Robežnieku pamatskolā jau vairākus gadus darbojas skolēnu pašpārvalde “’Zvaniņš”

 Sākot no piektās klases līdz devītajai skolēni organizē savu darbību saistībā ar Skolas reglamentu.

 Savu biedru uzticības rezultātā skolēni tika ievēlēti pašpārvaldē, kur “sadalīja portfeļus”  kuri iesāka savu radošo darbu.

 Par priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja 9.klases skolnieci Ivetu Klagišu. Viņa ir vispusēji attīstīta, sabiedriska, radoša personība.

     Protokolista un vietnieka darbu uzticēja Kristīnei Buko.

Pārējie savu darbu pašpārvaldē uzsāka pirmo reizi.

 No mācību gada sākuma pagāja vēl nedaudz laika, bet izglītojamie jau paspēja organizēt divas tematiskās diskotēkas.

Organizēja izstādi, tikās  ar deputātu Veru Bīriņu.

Īpašs pasākums bija skolotāju dienas organizēšāna. Visi skolotāji sapulcējās aktu zālē. Ar asarām acīs viņi noklausījās sirsnīgus apsveikuma vārdus. Šajā svinīgajā brīdī skoltāji izjuta mīlestību, cieņu, saprašanu no bērnu puses.

5.oktobrī pie mums ieradās ciemiņi no IKVD (Izglītības kvalitātes Valst dienests).Tā bij tieši tā diena, kad mēs svinējām Skolotāju dienu.

Izrādot morālo atbalstu skolotājiem, bērni piekabināja sev uz muguras uzrakstus: “Mēs Jūs cienām un mīlam,” “Paldies, Jums skolotāji” un citus pateicības vārdus.

Katram skolotājam bērni pasniedza  pašu rokām taisītu ziediņu.

Robežnieku pamatskolas skolotāji lepojas ar saviem izglītojamajiem.

“Zvaniņš”’ ne tikai skan mūsu skolā,bet arī radoši strādā, palīdz skolotājiem, vecākiem kā arī visiem citiem.

                Skolēnu pašpārvaldes konsultante Maija Šemele