Jauniešu projekta “YOUTH FOR NATURE”/ “Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā

Lasīt vairāk

ES izsludina konkursu Eiropas bērniem un jauniešiem par došanos uz Oslo, lai piedalītos Nobela Miera prēmijas oficiālajā ceremonijā

Lasīt vairāk

Jaunieši, pašvaldību, pašvaldību jauniešu centru, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji – esiet aicināti veidot pozitīvās pieredzes uzkrājumus…

Lasīt vairāk

Grupa, kuras sastāvā ir 7 skolēni, izstrādāja projektu – „Kalniešu pamatskolas sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma labiekārtošana”.

Lasīt vairāk

Mūsu pilsētas iedzīvotāji noteikti atceras, ka pirms trim gadiem tika atjaunota Zirga ezera pludmale. Krāslavieša Maksima Pugajeva ideja sakārtot šo…

Lasīt vairāk

Projekta „Educate for business” ietvaros oktobra sākumā Krāslavā viesojās pārstāvji no Utenas reģiona profesionālās izglītības centra, īstenojot

Lasīt vairāk

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” 2.kārtas pieteikumu iesniegšana notika no šī gada…

Lasīt vairāk

21. septembrī Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

Lasīt vairāk

Jau par tradīciju rudenī kļuvis mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem svarīga Latvijas vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām sacensībām

Lasīt vairāk

Biedrība „Jauniešu apvienība „Dzelzsgriezējs”” veidojās, novada jauniešiem pulcējoties ap Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventu 2010.gadā izveidoto…

Lasīt vairāk

Laukos vecākiem ir grūtības organizēt bērnu brīvo laiku. Ja pilsētas bērni brauc ciemos pie vecmāmiņas uz laukiem, lauciniekiem nav kur braukt,…

Lasīt vairāk

Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus Latvijas jauniešus vecumā no 13 – 25 sadarbībā ar savu pašvaldību, kādu nevalstisko organizāciju vai

 

Lasīt vairāk

Projektu konkursam „Jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā”, ko finansēja Krāslavas novada dome, tika iesniegti 24 projekti. Projektā varēja…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.

Lasīt vairāk

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris. Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas…

Lasīt vairāk

Olimpisko spēļu noskaņā arī jauniešu nometnē „Nature for Future” 31. jūlijā visas dienas garumā norisinājās sporta spēles.

Lasīt vairāk

Pirmais rīts Lietuvas pusē, Kaltanenai – mazā Augštaitijas nacionālā parka ciematiņā, sākās pavisam neparasti – mums nebija rīta rosmes, jo…

Lasīt vairāk

29. jūlijā deviņos no rīta mēs, jauniešu nometnes „Nature for Future” dalībnieki, izbraucām ekskursijā uz Lietuvu.

Lasīt vairāk

Tieši 2003. gada 28. jūlijā Latvijā bija pārspēts karstuma rekords. Lai cik interesanti tas neliktos, šogad tajā pašā nozīmīgajā datumā šis karstuma…

Lasīt vairāk

Dalībnieki no Daugavpils, Krāslavas un Utenas novada piedalījās nometnes „Nature for Future” aktivitātēs kopā ar dabas pētniekiem Juri Smaļinski un…

Lasīt vairāk