2018.gada 11.maijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, SIA “Krāslavas nami” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta “Siltumtīklu pārbūve Krāslavas pilsētā” realizāciju (Līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/084).

Projekta mērķis – samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumapgādes sistēmu pilsētas centrālajā daļā apmērām 1000 m garumā, pielietojot otrā tipa rūpnieciski izolētās caurulēs.

Projekta kopējie izdevumi sastādīja  819703,28 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi  733 811,88 EUR, paredzētā ES Kohēzijas fonda atbalsta summa  293 524,75 EUR.

Projekta rezultātā tika rekonstruētas siltumtrases 1055,91 m garumā Krāslavas pilsētas centrālajā daļā.

 

Informācijas ievietošanas datums 2018.gada 15.maijs.

Informācijas pēdējās aktualizācijas datums 2020.gada 19.jūnijs.