Projekta nosaukums

 "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai"

4.2.2.0/20/I/008

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķi

 
  • sekmēt Krāslavas peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
  • uzstādīt saules kolektoru sistēmu Krāslavas peldbaseina ēkai, samazinot siltumenerģijas patēriņu un veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.
 

Projekta apraksts

Projektā ietvaros ir plānotas šādas darbības:

- ierīkot saules kolektoru sistēmu ar kopējo jaudu 100,856 kW kārstā ūdens sagatavošanai baseina vajadzībām;

- ierīkot saules moduļu sistēmu ar kopējo jaudu 52 kW elektrības ražošanai no atjaujamiem energoresursiem;

- automātiskās vadības sistēmas ierīkošana.

Projekta rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš par 266 230 kWh gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas samazinājums ir plānots 45,012 tCo2 gadā.

Īstenošanas laiks

02.2021. – 11.2021.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām

Pašvaldību līdzfinansējums

Pašvaldības finansējums neattiecināmos izdevumu segšanai

161 807.54 EUR

137 536.41 EUR

7 281.34 EUR

16 989.79 EUR

36 599.56 EUR

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

656 20284

rukmans (@) kraslava(.)lv