Projekta darba plāns 2017. gadam

Projekta nosaukums

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā”

9.2.4.2./16/I/097

9.2.4. specifiskais atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Krāslavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Projekta apraksts

Projekta ietvaros Krāslavas novadā plānotas bezmaksas aktivitātes veselības veicināšanai un slimību profilaksei ilgtermiņā, galvenās no tām:

       ·         bezmaksas sirds un onkoloģiskās veselības profilakses dienas;

       ·         kursi topošajām māmiņām, semināri un lekcijas jaunajiem vecākiem;

       ·         garīgo veselību veicinoši nodarbību cikli novada pansionātos, veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi novada senioriem;

       ·         peldēt mācība bērniem,  ievadkursi vingrošanā ūdenī;

       ·         nometnes un semināri bērniem un pusaudžiem par veselīgu uzturu, dzīvesveidu, reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu, attiecībām un citiem jautājumiem;

       ·         jogas, nūjošanas, tenisa nodarbības iedzīvotājiem, fizisko nodarbību kopums sēdošiem darbiniekiem;

       ·         vingrošanas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām

Īstenošanas laiks

06.2017 – 12.2019.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ESF finansējums (85%)

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām  (15%)

202 525,00 EUR

172  146,25 EUR

30    378,75 EUR

Kontaktinformācija

Inta Murāne

inta.murane(@)kraslava(.)lv

Publikācijas

Pirmie veselības svētki Krāslavas novadā

Nometne „Esi kustīgs, esi vesels!” 

Velo diena veselīgam dzīvesveidam 

Ģimenes futbola diena 

Veselības diena mazajiem Krāslaviešiem I

Veselības diena mazajiem Krāslaviešiem II

Veselības diena mazajiem Krāslaviešiem III

Evita Žvagiņa - Jākobsone Lektores 2 lekciju bloks 

Nometne „Esi kustīgs, esi vesels!” 

„Jauno vecāku skola” otrais lekciju bloks 

Psiholoģes Diānas Zandes 3 Lekciju Bloks Krāslavā 

Aleksandras Garozas lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem I

Aleksandras Garozas lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem II

Topošo vecāku skola 

Ingas Dreimanes lekciju bloks I

Ingas Dreimanes lekciju bloks II

Psiholoģes Diānas Zandes otrais lekciju bloks Krāslavā I 

Psiholoģes Diānas Zandes otrais lekciju bloks Krāslavā II 

Psiholoģes Diānas Zandes otrais lekciju bloks Krāslavā III 

Apmācības (lekcija un interaktīva vingrojumu kompleksa apguve) 

„Kā satikt ar savām un citu cilvēku jūtām” lekcija I

„Kā satikt ar savām un citu cilvēku jūtām” lekcija II

Psihologa Raimonda Lazdas Lekcija 

Audiologopēdes Olgas Solimas Lekcijas 

Trešais topošo vecāku nodarbību cikls 

Otrie veselības svētki Krāslavas novadā

Aktīvs un vesels Krāslavā. Fotoizstādes atklāšana 

Telpu futbols 

„Senioru skola. Garīgā veselība senioriem” 

Agneses Krumpānes-Pavlovas lekcijas par mazuļu un mammas uzturu 

„Garīgā izaugsme jeb meditācija caur kustību” 

Veselību veicinoša profilaktisko nodarbību cikla organizēšanai jaunajiem vecākiem 

Garīgo veselību un veselīgu dzīvesveidu veicinošu profilaktisko pasākumu cikla organizēšana gados veciem cilvēkiem Krāslavas novadā

Tirgus izpētesPasākumu grafikiPublicitāte (2019. gads)

1.  Veselības dienas organizēšanai 2019. gadā

2.  Pilotaktivitātes Robežnieku pamatskolā 2019. gadā

3. Nometnes organizēšana Krāslavas novada bērniem 2019. gadā

4. PAR NODARBĪBU CIKLA ORGANIZĒŠANU JAUNAJIEM VECĀKIEM

5. Sirds un onkoloģiskās veselības profilakses dienas Krāslavas novadā

6. Garīgo veselību un veselīgu dzīvesveidu veicinošu profilaktisko pasākumu cikla organizēšana gados veciem cilvēkiem Krāslavas novadā

7. Krāslavas novada Veselības svētku organizēšana

8. Veselību veicinoša profilaktisko pasākumu cikla “Vecāku skola ” organizēšana saskaņā ar specifikāciju

9. Garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi senioriem

10. Vingrošana ūdenī

11. Fitnesa spēka vingrojumi

12. Bērnu un pusaudžu izglītošana par pubertāti, seksuāli reproduktīvo veselību un atkarībām

13. Onkoloģisko slimību profilakse

14. Sirds un asinsvadu slimību profilakse

15. Veselību veicinoša profilaktisko pasākumu cikla “Topošo vecāku skola ” organizēšana saskaņā ar specifikāciju

16. Onkoloģisko slimību profilakse

17. Sirds un asinsvadu slimību profilakse

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2019.GADĀ

KRĀSLAVAS MĀMIŅU KLUBS AICINA VECĀKUS UZ SARUNU PAR BĒRNU SEKSUĀLO UN REPRODUKTĪVO VESELĪBU

TEHNISKĀ ORTOPĒDA LEKCIJA UN KONSULTĀCIJA PAR PAREIZIEM BĒRNU APAVIEM

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2019.GADA FEBRUĀRĪ

SOS PROFILAKSE INDRĀ

BĒRNU UN PUSAUDŽU IZGLĪTOŠANA PAR PUBERTĀTI UN SEKSUĀLI REPRODUKTĪVO VESELĪBU

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2019. GADA MARTĀ

KRĀSLAVAS NOVADA SENIORIEM PAR GARĪGO VESELĪBU

Veselības veicināšanas pasākumi 2019.gada aprīlī

VINGROŠANAS NODARBĪBAS BĒRNIEM FIZIOTERAPEITA VADĪBĀ

Vingrošanas nodarbības sēdoša darba veicējiem

Vingrošanas nodarbības sēdoša darba veicējiem

Pasākums Robežniekos “No galvas līdz kājām”

Veselības diena Robežnieku pamatskolā

Robežnieku pagasta bērni un jaunieši iepazīstas ar jaunu sporta veidu - sporta orientēšanos

Dienas nometne „Esam aktīvi kopā!”

Skriešana – veselības garants!

Dienas nometne Robežnieku pamatskolā

SĀKAS TREŠAIS TENISA NODARBĪBU CIKLS

VESELĪGĀS NOMETNES KRĀSLAVAS NOVADA BĒRNIEM 2019

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI JŪNIJĀ

TŪRISMA DIENA INDRĀ

BUMBU PAVĒLNIEKI

NOMETNES „VESELĪGA DZĪVESVEIDA TERITORIJA AVOTIŅŠ 2” IZVĒRTĒJUMS

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2019. GADA JŪLIJĀ

DIENAS NOMETNE „ESAM AKTĪVI KOPĀ!”

FOTOKONKURSS „VESELĪGIE KRĀSLAVIEŠI”

MAZO GRĀFU UN GRĀFIEŅU VESELĪBAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ - AIZRAUJOŠS BEZMAKSAS PASĀKUMS VISAI ĢIMENEI!

VASARAS NOMETNE „KUSTIES, BAUDI, SAPŅO!”

Veselības diena “Sporto visa ģimene”

DIENNAKTS NOMETNE JAUNIEŠIEM

NOSLĒGUSIES VASARAS NOMETNE BĒRNIEM „IMPULSS – 2019”

LAI RADOŠS ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS!

ZEMŪDENS SPORTS = VESELĪBA

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI SEPTEMBRĪ

BASKETBOLA TURNĪRS JAUNIEŠIEM

TĒVU DIENA KRĀSLAVĀ AIZVADĪTA KUSTĪGI UN LUSTĪGI

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI OKTOBRĪ

BĒRNU UN PUSAUDŽU IZGLĪTOŠANA PAR PUBERTĀTI UN SEKSUĀLI REPRODUKTĪVO VESELĪBU KRĀSLAVAS NOVADĀ

SPORTOT PRIEKS

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI NOVEMBRĪ

KRĀSLAVAS NOVADA SENIORIEM NOVADĪTAS GARĪGO VESELĪBU STIPRINOŠAS NODARBĪBAS

“SOS PROFILAKSES” AKTIVITĀTES NOSLĒGUŠĀS

NODARBĪBU CIKLS „PRĀTA MOŽUMS” KRĀSLAVAS NOVADA PANSIONĀTOS NOSLĒDZIES

VINGROŠANAS NODARBĪBAS BĒRNIEM FIZIOTERAPEITA VADĪBĀ

Dzīvosim veselīgi arī turpmāk!

Veselības pasākumi būs!

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā