Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa: latruscbc.eu/.

 

“630 verstis pilnas sajūtām”

Projekta nosaukums un numurs

Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

Sajūtu verstis/ Versts of Feelings

Programmas nosaukums un mērķis

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam

 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir https://latruscbc.eu/
 

Īstenošanas laiks

15.05.2019. – 14.05.2021.

Projekta mērķis

Projekta mērķis - radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā no Izborskas līdz Pavlovskai, Sanktpēterburgā – piedāvājot izbaudīt 630 verstis pilnas sajūtām. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma objektu piedāvājuma papildinājumi un demonstrēts mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos.

Projekta īss apraksts

Projekta ietvaros:

 • Tiks izstrādāta jaunā maršruta kopīgā mobilo lietotne ar personalizētu virtuālo gidu un Pavlovskas parka mobilā lietotne ar GPS gidu;
 • Tiks izveidota interaktīva maršruta karte;
 • Tiks publicēti informatīvi bukleti un radīts reklāmas video;
 • Tiks izvietots informatīvs 24/7 āra tūrisma stends Alūksnē;
 • Tiks nodrošināta dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs;
 • Alūksnē un Izborskā tiks organizētas konferences;
 • Pie katra no partneriem tiks organizēts sajūtu festivāls, meistarklases un semināri
 • Pavlovskā tiks restaurēts “Ceļotāja atlass” un izveidota izstāde.

Projekta rezultāti:

 • Restaurēta pārceltuve pār Rožu paviljona dīķi Pavlovskas parkā;
 • Atjaunoti oriģinālie sienu gleznojumi Alūksnes Jaunās pils divās telpās;
 • Izveidots trošu nobrauciena piedāvājums Alūksnē;
 • Izveidoti nepieciešamie inženiertīkli Izborskas muzejā;
 • Deviņos objektos - Litenes muižā, Varakļānu muižas pilī, Krāslavas muižā, Lūznavas muižā, Preiļu muižas pils kompleksā un parkā, Arendoles muižā, Alūksnes Jaunajā pilī, Pavlovskas parkā un Izborskas muzejā - radīti sajūtas paspilgtinoši, esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumi, pēc iespējas izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas (Krāslavas muižai projekta ietvaros tiks uzstādīts skatu teleskops Karņicka kalnā, kā arī izstrādātas 5 lielformāta spēles ar Krāslavas muižas tēmu).
 

Projekta budžets

Projekta kopējais budžets 800 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 720 000,00 EUR.
 

Krāslavas novada domes attiecināmās projekta izmaksas 11 500 EUR

Projekta partneri

Alūksnes novada pašvaldība (vadošais partneris),

Pavlovskas muzejrezervāts (Krievija),

Izborskas muzejrezervāts (Krievija),

Latvijas piļu un muižu asociācija (t.sk. tās biedri - Krāslavas muiža, Preiļu muiža, Ārendoles muiža, Litenes muiža, Varakļānu muiža, Lūznavas muiža)

Kontaktinformācija

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

Mob. +371 29185871
e-pasts:  inara.dzalbe@kraslava.lv

 

 

Publikācijas, video

Krāslavā jauns piedāvājums tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem

Vairāk par projektu šeit:

http://latruscbc.eu/projects/630-versts-full-of-feelings/

https://aluksne.lv/projektiwp/?p=604