Projekta nosaukums

 

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/ “SYNERGY FOR SECURITY”

Projekta īstenotāji

 

Vadošais partneris: Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts Policija

Projekti partneri LV:

Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts Robežsardze; Krāslavas novada dome; Kārsavas novada dome.

Projekti partneri LT:

Utenas apriņķa Policijas pārvalde; Utenas rajona pašvaldība; Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas Robežsardzes vienība.

Projekta mērķis

Veicināt tiesisko un administratīvo sadarbību pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošanai, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas teritorijās.

Projekta apraksts

Projekts "Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā" izstrādāts, pamatojoties uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām, ko iespējams efektīvi risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī. Kopīgie izaicinājumi skar pārrobežu institucionālās sadarbības nepietiekamību pārrobežu noziedzības, sabiedriskās drošības un nelegālās imigrācijas

jautājumu risināšanai, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu.

Apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Divu gadu garumā tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!". Projekta partneru pārrobežu sadarbība, pamatojoties arī uz Šengenas Robežu kodeksu, ir nepieciešama pierobežas telpas stiprināšanai, izmantojot operatīvu starpvalstu sadarbību, novēršot un apkarojot smagus un sevišķi smagus noziegumus, organizēto noziedzību, tostarp cilvēku tirdzniecību un kontrabandu.

Īstenošanas laiks

2017.gada 17.maijs – 2019.gada 16.maijs

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums 85%

Krāslavas novada domes attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums 85%

Valsts līdzfinansējums 5%

Pašvaldības līdzfinansējums `10%

580 236,21 EUR

493 200,72 EUR

57 745,62 EUR

49 083,77 EUR

2887,29 EUR

5774,56 EUR

Kontaktinformācija

Ilze Stabulniece

Tel. 29472638, ilze(@)kraslava(.)lv

Valsts Policija

 

Andris Rukmans

Tel. 65620284, rukmans(@)kraslava(.)lv

Krāslavas novada dome