Konkursa nosaukums

Biznesa ideju konkurss „Īsteno ideju Krāslavas novadā!” 

Iesniedzēji

Krāslavas novadā deklarētie iedzīvotāji no 31 gada vecuma  

Konkursa mērķis

Sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Krāslavas novadā

Pretendentam noteiktās prasības

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • fiziska persona no 31 gada vecuma, kas apņemas uzsākt un reģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā vai komercdarbību LR Uzņēmumu reģistrā Krāslavas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu;
  • fiziska persona no 31 gada vecuma, kas reģistrēta Krāslavas novadā kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā un gatava attīstīt uzņēmējdarbību Krāslavas novadā (apgrozījums līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas).
  • juridiska persona, uzņēmuma dibinātājs/i no 31 gada vecuma, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā ar juridisko adresi Krāslavas novadā un gatava attīstīt uzņēmējdarbību Krāslavas novadā (apgrozījums līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas).
 

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums

2018.gadā - 12 000 EUR

Vienam projektam piešķirtais maksimālais finansējums 4000 EUR

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

 

Kontaktinformācija

Agita Svarinska

Tālr.: +371 65620286

E-pasts: agita.svarinska(@)kraslava(.)lv

 

Rezultāti

2018.gadā tika apstiprināti šādi biznesa plāni:

  • Indras pagasta zemnieku saimniecības “Bučas” (īpašnieks Jevgēnijs Bobičs) projekts “Mobilais kravas automašīnu un lauksaimniecības tehnikas riepu serviss”;
  • Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecības “Brieži” (īpašniece Ingas Eizenberga) projekts “Jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšana zemnieku saimniecībā “Brieži””.