Konkursa nosaukums

Projektu konkurss „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” 

Iesniedzēji

Krāslavas novada jaunieši vecumā līdz 30 gadiem

 

Konkursa mērķis

Motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā.

Pretendentam noteiktās prasības

Konkursa pieteikumu var iesniegt:

1.  fiziska persona - jaunietis/jauniete vecumā līdz 30 gadiem, kas apņemas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu;

2.  fiziska persona - jaunietis/jauniete vecumā līdz 30 gadiem, kas ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas reģistrēta Krāslavas novadā kā saimnieciskās darbības veicējs vai kā individuālais komersants;

3.  juridiska persona - jaunietis/jauniete vecumā līdz 30 gadiem, kas ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā ar juridisko adresi Krāslavas novadā.

 

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums

2016.gadā – 9 000 EUR

2017.gadā – 12 494 EUR

 

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

 

Kontaktinformācija

Agita Ļebedkova

Tālr.: +371 65620286

E-pasts: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv

 

Rezultāti

2016.gadā tika apstprināti šādi biznesa plāni:

·     Ligijas Daļeckas projekts “Ultrasonogrāfa iegāde grūsnības noteikšanai liellopiem” (Kombuļu pagasts);

·     Zaigas Vītolas projekts “Aitu cirpšanas pakalpojumu sniegšana Krāslavas novada un tuvējām saimniecībām” (Izvaltas pagasts);

·     Lienes Leikumas-Rimicānes projekts “SUP aprīkojuma noma Krāslavas novadā un pieguļošajās teritorijās” (Izvaltas pagasts);

·     Guntara Veceļa projekts “Veterinārās prakses izveide darbam ar mīļdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem Krāslavas pilsētā” (Skaistas pagasts).

 

2017.gadā tika apstiprināti šādi biznesa plāni:

·     Āra Buko projekts “Bišu dravas “Bitenieki” izveide un biškopības produktu realizācija Robežnieku pagastā, izmantojot mūsdienīgas darba iekārtas, tehnoloģijas un zināšanas”;

·     Aināra Dzalba projekts “Zivju pārstrādes pilnveidošana un attīstība Kombuļu pagastā”;

·     Arņa Dorofejeva projekts “Svaigpiena un biezpiena sieru gatavošana”;

·     SIA “Baltic Digital Trade” (valdes loceklis Oļģerts Fjodorovs) projekts “Industriālo un lauksaimniecības teritoriju Aero filmēšana”;

·     Edvīna Stepiņa projekts “Mājas ziedu tirdzniecība – piekabes iegāde un pārbūve par ziedu veikalu”;

·   Alvja Slesara projekts “Turam kopā”.