Pasākuma nosaukums

 Krāslavas novada pašvaldības īstenotais pasākums “Par jauniešu nodarbināšanu 2021.gada vasaras periodā”.

 

Pieteicēji

Darba vietas jauniešiem var piedāvāt  Krāslavas novada pašvaldības iestādes (piemēram,  pirmsskolas izglītības iestādes,  iestādes, kur iegūst pamatizglītību,  iestādes, kur iegūst vidējo izglītību, bibliotēkas, muzeji, tautas nami un citas iestādes).
- Pagastu pārvaldes.

 

Pasākuma mērķis

Veicināt pasākumā iesaistīto jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī sniegt jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni, darba saturu, pienākumiem, iespēju iegūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā.

 

Pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums

2021.gadā – EURO 41 093,68 (Puse no minimālās algas kopā ar nodokļiem.)

 

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada pašvaldība

 

Kontaktinformācija

Inga Eizenberga

Tālr.: 65681771

E-pasts: inga.eizenberga(etta)kraslava(punkts)lv

 

Rezultāti

Vasarā strādāja 133 jaunieši, kas deklarēti Krāslavas novadā.

Krāslavas pilsētas teritorijā nodarbinātie jaunieši jūlija mēnesī:

p/i “Pienenīte”-9, Tūrisma informācijas centrs-1,                                                                                 

Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”-2,

Krāslavas Valsts ģimnāzija-2,                              

Kaplavas pag. pārvalde-5,

Krāslavas novada centrālā bibliotēka-2,

p/a “Labiekārtošana”-5,

Krāslavas pag. pārvalde-6,

p/i “Pīlādzītis”-11.

Pagastu pārvaldes:

Izvaltas pag. pārvalde-3,

Kombuļu pag. pārvalde-2,

Piedrujas pag. pārvalde-3,

Indras pag. pārvalde-3,

Aulejas pag. pārvalde-2,

Kalniešu pag. pārvalde-3,

Ūdrīšu pag. pārvalde-4,

Skaistas pag. pārvalde-10,

Robežnieku pag. pārvalde-2.

Krāslavas pilsētas teritorijā nodarbinātie jaunieši augusta mēnesī:

Krāslavas Valsts ģimnāzija-2,

Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”-3,                            

Krāslavas novada centrālā bibliotēka-1,

p/i “Pīlādzītis”-12, p/a “Labiekārtošana”-8,                 

Tūrisma informācijas centrs-1, p/i “Pienenīte”-11, 

Krāslavas pagasta pārvale-2.

Pagastu pārvaldes:

Indras pag. pārvalde-3,

Ūdrīšu pag. pārvalde-7,

Piedrujas pag. pārvalde-3, 

Robežnieku pag.-pārvalde-2,

Kalniešu pag. pārvalde-1,

Aulejas pag. pārvalde-2.

Pateicamies par finansiālo atbaltu Krāslavas novada pašvaldības vadībai, darbu vadītājiem, kas ar savu praktisko pieredzi dalījās ar jauniešiem, kā arī ar pašiem jauniešiem, kas strādājā savā dzimtajā novadā un izrādīja lielu interesi un aktivitāti šājā nodarbinātības pasākumā.