Pasākuma nosaukums

Krāslavas novada domes īstenotais pasākums “Par jauniešu nodarbināšanu 2019.gada vasaras periodā”.

 

Pieteicēji

Darba vietas jauniešiem var piedāvāt Krāslavas novada pašvaldības iestādes (piemēram,  pirmsskolas izglītības iestādes,  iestādes, kur iegūst pamatizglītību,  iestādes, kur iegūst vidējo izglītību, bibliotēkas, muzeji, tautas nami un citas iestādes).
- Pagastu pārvaldes.

 

Pasākuma mērķis

Veicināt pasākumā iesaistīto jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī sniegt jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni, darba saturu, pienākumiem, iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā.

 

Pasākuma īstenošanai piešķirtais finansējums

2019.gadā – EURO 49090,004 (Puse no minimālās algas kopā ar nodokļiem)

 

Atbildīgā iestāde

Krāslavas novada dome

 

Kontaktinformācija

Inga Eizenberga

Tālr.: 65681771

E-pasts: inga.eizenberga(etta)kraslava(punkts)lv

 

Rezultāti

Vasarā strādāja 184 jaunieši, kas  deklarētie Krāslavas novadā.

 

Krāslavas pilsētas teritorijā nodarbinātie jaunieši jūnija mēnesī:

p/a “Labiekārtošana K”-7, Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”-2, Krāslavas valsts ģimnāzija-2, Krāslavas bērnu un jauniešu centrs-2, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs-2, p/i “Pienenīte”-8, p/i “Pīlādzītis”-9, Krāslavas varavīksnes vidusskola-2, Tūrisma informācijas centrs-1, Krāslavas novada domes būvvalde- 2, Krāslavas pamatskola-1, Kaplavas pag. pārvalde-4, Krāslavas pag. pārvalde-3.

Pagastu pārvaldes:

Piedrujas pag. pārvalde-3, Ūdrīšu pag. pārvalde-5, Izvaltas pag. pārvalde-4, Aulejas pag. pārvalde-2, Indras pag. pārvalde-2, Robežnieku pag. pārvalde-2.

Krāslavas pilsētas teritorijā nodarbinātie jaunieši jūlija mēnesī:

Krāslavas vēstures un mākslas muzejs-2, p/a “Labiekārtošana”-8,Krāslavas novada domes būvvalde- 2, p/i “Pīlādzītis”-8, p/i “Pienenīte”-8,Krāslavas varavīksnes vidusskola-1,Tūrisma informācijas centrs-1,Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”-2,Krāslavas novada centrālā bibliotēka-2,Krāslavas pamatskola-1,Krāslavas pag. pārvalde-2,Kaplavas pag. pārvalde-1.

Pagastu pārvaldes:

Indras pag. pārvalde-2,Aulejas pag. pārvalde-2,Skaistas pag. pārvalde-4,Kombuļu pag. pārvalde-1,Robežnieku pag. pārvalde-3,Kalniešu pag. pārvalde-4,Ūdrīšu pag. pārvalde-5,Piedrujas pag. pārvalde-3.

Krāslavas pilsētas teritorijā nodarbinātie jaunieši augusta mēnesī:

Tūrisma informācijas centrs-1, Kaplavas pag. pārvalde -2,Krāslavas Varavīksnes vidusskola -1, Krāslavas novada domes attīstības nodaļa -1, Krāslavas Valsts ģimnāzija -2,Krāslavas pamatskola -1,p/a “Labiekārtošana” -7, p/i “Pienenīte”-9,Krāslavas vēstures un mākslas muzejs-2, Krāslavas novada centrālā bibliotēka-1, Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas”-2, p/i “Pīlādzītis”-9.

Pagastu pārvaldes:

Ūdrīšu pag. pārvalde-5, Piedrujas pag. pārvalde-3, Kalniešu pag. pārvalde-3, Kombuļu pag. pārvalde-3,Indras pag. pārvalde-2, Aulejas pag. pārvalde-2, Robežnieku pag. pārvalde-3.

Pateicamies par finansiālo atbalstu Krāslavas novada domes vadībai, darbu vadītājiem, kas ar savu praktisko pieredzi dalījās ar jauniešiem, kā arī ar pašiem jauniešiem, kas strādāja savā dzimtajā novadā un izrādīja lielu interesi un aktivitāti šajā nodarbinātības pasākumā.